Načítám Akce

« Zpět na všechny Akce


  • akce již proběhla.

Středověký řemeslný týden – workshopy, přednášky

8. 6. - 16. 6.

historický park

Středověký řemeslný týden v historickém parku, na závěr workshop Keramika a textil.


8. 6. workshop experimentální výstavba středověké pece


16. 6.

Čtyři půlhodinové přednášky v dopoledním bloku, dvouhodinový workshop odpoledne.

Akce proběhnou v českém a německém jazyce a mohou být navštíveny jednotlivě.

Pavel Titz 10.00-10.30: Zbraně antického světa

Anotace: Zbraně a zbroj bojovníků antického světa prošly během mnoha staletí složitým vývojem, Přednáška se zaměří na takové zbraně, které pozoruhodným způsobem ovlivňovaly taktiku a způsob vedení boje a byly spojeny především s technologickým pokrokem. Představíme si tak např. válečné lodě nebo ballistu či onager.

Jaroslav Lett 10.30 – 11.00: Rudy a jejich zpracování

Anotace: Přednáška vás seznámí se všemi typy základních rud a jejich následným zpracováním – hutněním.

Lubomír Novák 11.00 – 11.30: Hudební nástroje raného středověku

Anotace: Poznání minulé músické kultury je poměrně problematické – celá řada hudebních nástrojů se do dnešních dní nezachovala a co se týče hudby, která na ně byla hrána, nevíme prakticky vůbec nic, jelikož jen zlomek tehdejší hudební produkce byl zaznamenán písemně. V případě hudebních nástrojů či jejich součástí známe jen ty, která byly vyrobeny z materiálů nepodléhajících zkáze, jako např. kost, kov, ojediněle třeba jantar; vzácně se však objevují i fragmenty dřevěné. Důležitým pramenem pak je i soudobá ikonografie, podle které si můžeme udělat představu, jaké různé typy hudebních nástrojů a jejich kombinací se v minulosti používaly. Posledním vodítkem jsou dobová epická poesie, jejíž recitace mohla být doprovázena i hrou na hudební nástroj.

Petr Floriánek 11.30 – 12.00: Stručný úvod do problematiky kování a konstrukce raně středověkých čepelí mečů, saxů, kopí a nožů

Anotace: Přiblížíme si vliv výroby oceli a železa na následné výrobky, kovářské možnosti manipulace se vzory ve svářkovém damašku. Dotkneme se vztahu mezi pracností a kvalitou, toho, jaký vliv mají výchozí suroviny na následné postupy. Vysvětlíme si, jak vznikají vzory na damaškových čepelích a probereme i jiné dekorativní i konstrukční techniky. V závěru se pokusíme odpovědět na otázku, jaký praktický význam může mít zkušenost výrobce pro archeologické zkoumání.

Workshop 14.00 – 16.00 v odpoledním bloku

Dvouhodinový workshop – přehled nástrojů a zbraní používaných v pravěku a středověku, střelba z luku, přehled hudebních nástrojů a hra na hudební nástroje pod vedením „severského hudebníka“, zpracování kovů – ukázka kovářského řemesla, rýžování zlata, výroba kovových šperků atd.

Podrobnosti

Zahájení:
8. 6.
Ukončení:
16. 6.
Rubrika Akce:
Webová stránka:
https://www.geschichtspark.de/cs/

Místo konání

Historicky Park Bärnau-Tachov
Naaber Str. 5
Bärnau, Německo

 

Pořádáte akci v Plzeňském kraji a chcete ji uvést v našem kalendáři? Napište nám!