Foto: Life of Emma, CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Geologický průzkum potvrdil zbytkovou kontaminaci u letiště Líně

Kontaminaci v okolí bunkrů 1, 2 a 5 v areálu letiště Plzeň-Líně potvrdily výsledky předběžného geologického průzkumu, který probíhal v první polovině letošního roku. Pro odstranění tohoto znečištění způsobeného provozem bývalého vojenského letiště aktuálně státní podnik DIAMO připravuje sanační plán. Předpokládá se, že sanační práce potrvají 10 až 12 měsíců a přispějí jednak k ozdravení znečištěných míst a zároveň jsou předpokladem pro vybudování podnikatelského parku, tzv. gigafactory.

„Průzkum zároveň potvrdil, že lokalita je způsobilá pro stavbu průmyslové zóny. O ekologické zátěži, která má původ v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy v areálu působila armáda, jsme měli rámcové informace mimo jiné díky studii, kterou v minulosti zadával Plzeňský kraj. Aktuální průzkum nám pomohl získat přesnější data, abychom mohli kontaminaci odstranit a pokračovat v přípravě podnikatelského parku,” vysvětlil David Petr, hlavní koordinátor projektu Strategického podnikatelského parku Líně ve státní agentuře CzechInvest. Zdrojem předchozích informací byla i databáze SEKM od Ministerstva životního prostředí.

Během průzkumných prací bylo odebráno přes 100 vzorků zemin a 27 vzorků podzemní vody k laboratorní analýze, kterou zpracovala mezinárodní akreditovaná laboratoř. Výsledky potvrdily přítomnost pouze zbytkové kontaminace, která byla způsobená leteckým petrolejem – kerosinem.

Po stopách těžby na Plzeňsku: Hornictví ve Zbůchu

„Zjištěné zvýšené hodnoty jak zeminách, tak podzemní vodě, jsou vázány pouze na bezprostřední okolí bunkrů 1,2 a 5,“ uvedl Michal Kofroň, jednatel společnosti G-Consult s r.o., která průzkum prováděla. Data ukazují, že kontaminace se po více než padesáti letech průběžných sanačních prací minimalizovala, a proto se předpokládá, že se lokalitu podaří zcela vyčistit do deseti až dvanácti měsíců. Půjde zejména o odtěžení kontaminované zeminy a její likvidaci.

„Záměr podnikatelského parku počítá s tím, že se celé území terénně upraví, takže nedílnou součástí plánovaných úprav bude i demolice a sanace bunkrů, kde bylo v minulosti skladováno letecké palivo. Sanační plán, který připravuje státní podnik DIAMO, chceme mít hotový do konce června,” doplnil David Petr s tím, že pro koncern Volkswagen, který je potenciálním investorem do výstavby gigafactory v podnikatelském parku, je dekontaminace pozemku jednou z podmínek pro případnou realizaci investice.

Lidé v obcích u letiště Líně dostali dopis z ministerstva ohledně Gigafactory

Vody je v regionu dostatek, zpracovává se studie

Pokud jde o zásobení parku vodou, hlavní požadavky areálu se týkají především technické vody, která by byla v gigafactory využívána pro chlazení. Údaje od Povodí Vltavy ukazují, že v oblasti je celoročně dostatečné množství průmyslové vody díky průtoku řeky Mže. Ta vystačí jak pro provoz strategického podnikatelského parku, tak pro další rozvoj regionu, a to i v obdobích sucha. Žádný pokles hladiny studní v okolních obcích proto podle vodohospodářů nehrozí.

Aktuálně vzniká komplexní vodohospodářská studie, která by měla nabídnout ještě přesnější údaje. Součástí vodního režimu v parku bude i nová čistička odpadních vod, kterou budou moci v případě potřeby využívat také okolní obce, zejména Zbůch.

Gigafactory – Aktuálně je zvažována výstavba podnikatelského parku s v menší podobě. Z původních 700 hektarů je nyní plánováno 280 hektarů s maximálně pěti tisící pracovníky namísto avizovanými 50 tisíci. Druhou velkou změnou projektu je výraznější oddálení areálu podnikatelského parku od obytné zástavby v přilehlých obcích, včetně izolačních zelených pásů.

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: