Technické vzdělávání je v Plzni na vysoké úrovni, potvrzují to i zahraniční odborníci

Aktivity městského Centra robotiky, ale i jedinečný koncept Smart Edu Plzeň získávají ocenění odborníků v tuzemsku i v zahraničí. Nejnověji za podporu technického vzdělávání pomocí těchto projektů projevila Plzni uznání mezinárodní organizace European Schoolnet sídlící v Bruselu. Ta sdružuje 31 ministerstev školství a jimi nominované národní agentury. Aktivity Plzně označila za příklady dobré praxe. Aktivity, jež město realizuje v oblasti technického vzdělávání, jsou součástí projektu Smart City Plzeň.

Na základě nominace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Domu zahraniční spolupráce jsme byli uveřejněni jako příklad dobré praxe v publikaci Open Book of Educational Innovation vydané ke dvacátému výročí European Schoolnet. Tuto skutečnost vnímáme jako velice pozitivní a je pro nás ujištěním, že naše aktivity, které realizujeme skrze Správu informačních technologií města Plzně, mají smysl a míří správným směrem,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. European Schoolnet dělá množství aktivit, projektů, kampaní a soutěží, vzdělává pedagogické pracovníky a poskytuje prostor pro vzájemné sdílení zkušeností mezi firmami, školami a dalšími podniky.

V publikovaném článku se hovoří o plzeňském Centru robotiky, které organizuje volnočasové technicky orientované vzdělávání pro děti od 6 do 15 let, zajišťuje také metodickou podporu pedagogů pro smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce, pořádá soutěže pro žáky i pedagogy mateřských a základních škol a realizuje celou řadu dalších projektů. „Cílem publikace Open Book of Educational Innovation je ukázat a zároveň podpořit subjekty, které jsou v rámci vzdělávání inovativní, a to napříč Evropou. A já jsem velice ráda, že činnost Správy informačních technologií města Plzně je vnímána jako inovativní příklad dobré praxe, jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Obzvláště jsem pyšná na to, že se v publikaci objevujeme v řadě tak významných projektů ve vzdělávání jako je eTwinning, Scientix či eSafety Label,“ zhodnotila vedoucí Centra robotiky Martina Kupilíková.

Autoři odborné publikace také zmiňují unikátní koncept na podporu technického vzdělávání Smart Edu Plzeň, který propojuje všechny stupně vzdělávacího systému. V jeho rámci se uskutečňují soutěže pro středoškolské a vysokoškolské studenty, studijní a pracovní veletrhy a také projekty spojené s praxí. „V současné době budujeme již druhou etapu technologického centra pro drony DRONET. To poskytuje zázemí firmám podnikajícím v oblasti bezpilotního létání a zároveň studentům, kteří mají zajímavý nápad a potenciál pro vlastní podnikání. Jejich start-up dokážeme podpořit kancelářskými prostory, technologickým vybavením a zkušenostmi našich odborníků,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Aktivity, jež město realizuje v oblasti technického vzdělávání, jsou součástí projektu Smart City Plzeň. Ten má za cíl zvyšovat úroveň života občanů, zjednodušovat komunikaci s úřady a zkvalitňovat vzdělávání.

Elektronická verze publikace Open Book of Educational Innovation je k dispozici na:
http://www.eun.org/documents/411753/817341/Open_book_of_Innovational_Education.pdf/c1044658-5793-408c-8acb-a041338111ef, strana 86, sekce Zdroje učení a akce na úrovni systému.

Sdílejte článek:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 

Sdílejte článek:
Přidat na Seznam.cz