Foto: ÚMO 3

Na Borech je vysazeno šest nových dřevin

U křižovatky ulic E. Beneše a 17. listopadu v Plzni na Borech nechal městský obvod Plzeň 3 vysadit šest hlohů slívolistých. Dřeviny nahradily vylomený a nestabilní vícekmen akátu.

Při pravidelné kontrole dřevin na území centrálního plzeňského obvodu vlastník stromů, kterým je Správa veřejného statku města Plzně, zjistil havarijní stav trnovníku bílého na prostranství u parkoviště na Borech. Strom bylo nutné bohužel odstranit, protože v případě rozpadu by mohlo dojít k poškození majetku nebo ke zranění osob. „Nové dřeviny jsme vysadili jako náhradu za poškozený strom, aby vytvářely stín na přilehlé parkovací ploše,“ vysvětlil starosta obvodu David Procházka a dodal: „Každé kácení, které probíhá na našem obvodě je podmíněno náhradní výsadbou, tak tomu je i v tomto případě.“ Obvod u nově vysazených stromů zajistí i po výsadbovou péči, tj. zálivku a výchovný řez.

Pokud to počasí dovolí, plánuje obvod v únoru další výsadbu, a to 42 kusů lip velkolistých ve Štruncových sadech. Výsadba je naplánována na místa, kde došlo k čerstvému pokácení cca 15 kusů stromů a míst, která jsou dlouhodobě bez vysazených dřevin.

Zdroj: ÚMO 3

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: