Observační lůžka. Foto: FN Plzeň

Faktulní nemocnice Plzeň zřídila nový urgentní příjem pro covidové pacienty

Jedná se o specializované pracoviště s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování ambulantní péče především pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a nemocným se závažnou, náhlou změnou zdravotního stavu.

Čtěte více