Dvůr u Matoušů. Foto: Plzenoviny.cz

Bolevecká náves v Plzni je vesnickou oázou uprostřed sídliště

Bolevecká náves v Plzni je tak trochu unikát. V sevření mohutných paneláků zde stojí poklidně několik stavení venkovského typu. Nechybělo mnoho, a i tento krásný kout města mohl být během normalizace srovnán se zemí. Dnes už nic takového nehrozí a v plánu je dokonce rozsáhlá revitalizace historického Selského dvora U Matoušů, který starému Bolevci dominuje.

Bolevec byl největší vesnicí Československa

Bolevec je v dávných záznamech zmiňován jako Olewcz poprvé v roce 1382. Tehdy byla vesnice součástí kapituly sv. Apolináře a až o necelé století později, v roce 1460, ji zakoupilo město z důvodu plánované stavby rybniční soustavy na Boleveckém potoce. Záhy na to se začalo s budováním rybníků, z nichž většina existuje do dnešních dnů.

Po celá staletí tvořilo ves něco kolem deseti hospodářských stavení. V 18. století se vísce začalo říkat Bolevec a k jejímu prudkému růstu došlo v průběhu 19. století. Ve třicátých letech minulého století byl Bolevec vůbec největší Československou obcí, kdy zde žilo kolem 5 000 obyvatel. Tato lokalita se následně v roce 1942 připojila k Plzni.

Poznáváme Plzeň: Selská náves v Černicích

V 70. a 80. letech začala na severním okraji města vyrůstat paneláková zástavba a osud starého Bolevce se zdál být zpečetěn. Paneláky vyrůstaly na místech starých stavení a sevřely Boleveckou náves ze tří stran. Čtvrtá strana dnes patří čtyřproudové silnici. Jen díky odhodlání místních obyvatel se podařilo cenné vesnické jádro včetně významného selského dvora zachránit. Dnes žije v městské čtvrti Bolevec více jak 30 000 obyvatel, z nichž je většina natěsnána v panelových domech.

Selský dvůr U Matoušů – Rok na vsi

Selský dvůr U Matoušů je Národní kulturní památkou. Jeho příběh začíná zřejmě již ve středověku, přičemž první písemné zmínky o této zemědělské usedlosti pocházejí z roku 1635. Dvůr svému účelu sloužil celá staletí, po únoru 1948 jej původním majitelům zabavil komunistický režim a na místě zřídil vepřín. Statek ale chátral a po rozpadu JZD nenašel žádné uplatnění.

Až v roce 2004 areál od soukromých vlastníků vykoupilo město a v roce 2007 jej věnovalo prostřednictvím Národního památkového ústavu státu. Ještě předtím, konkrétně v roce 1995, byla Bolevecká náves prohlášena Vesnickou památkovou zónou.

Stodola a sýpka Litického dvora se dočkaly opravy

Realizace obnovy dvoru U Matoušů vyjde na téměř 40 miliónů korun. Městu se na projekt podařilo získat finance z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 %. Cílem je zachování této památky, která je příkladem krásné lidové architektury. Projekt zahrnuje kompletní stavební obnovu statku i přilehlé zahrady a realizaci kompletní návštěvnické infrastruktury.

Počítá se s vybudováním prohlídkové trasy, výstavního prostoru a s vytvořením zázemí pro kulturně-společenské akce. Budoucí návštěvníci se dozví, jak lidé žili na konci 19. století a jak vnímali čas s ohledem na přírodu a víru. Selský dvůr má být veřejnosti zpřístupněn na začátku roku 2021.

Galerie:

Zdroje: J. Hajšman, P. Mazný – Plzeňský místopis; plzen.eu

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: