I. Pryanishnikov: Easter Procession. Volné dílo.

Velikonoční tajemství je srdcem církevního roku. Jaký je význam Velikonoc?

Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem v křesťanské hierarchii. Oslavují Ježíšovu oběť pro lidstvo, jeho umučení a zmrtvýchvstání. Ježíšovo spasitelské gesto je označováno jako „velikonoční tajemství“ (mysterium paschale) a pro křesťany představuje čin nezměrného rozsahu.

Čtěte více
Banshee. Autor: Michelle Monique, Wikimedia

Banshee jako krásný duch nesoucí smrt a představující ekvivalent naší Morany

Historek o nadpřirozených bytostech je nespočet. V tradicích jednotlivých kultur si lidé vybájili mnohé zrůdy i posly dobra. Ne vždy však ti na první pohled hezcí přinášeli užitek. Jeden vzhledově překrásný duch údajně podle keltské tradice nosil lidem smrt.

Čtěte více
K. Žádník - Tři králové na Slovácku (1870). Volné dílo

Historičtí Tři králové jsou nejspíše výplodem lidových povídaček. Den ale prodlužují

Stejně jako mnoho jiných lidových tradic, i svátek Tří králů prošel v průběhu staletí četnými změnami. Dnešní podoba s koledou, charitativní sbírkou a svěcenou křídou psaným symbolem K+M+B je výsledkem interpretace událostí starých více jak dvě tisíciletí.

Čtěte více
Foto: Pixabay

Lstivého Stingy Jacka nechtělo nebe ani peklo. Bloudí tak stále po zemi

Halloween je podobně jako u nás Dušičky svátkem uctění zemřelých. Na rozdíl od našich vážně pojatých svátků je však Halloween bujarou oslavou smrt tak trochu zlehčující. Vydlabaná svítící dýně k němu neodmyslitelně patří. Tento zvyk se údajně váže k jednomu nepoctivému vychytralému pijanovi.

Čtěte více
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Když se zarážela hora, nikdo nepovolaný nesměl do vinice. Porušení se tvrdě trestalo

Nejvýznamnější a nejznámější tradicí spojenou se svátkem Narození Panny Marie je takzvané zarážení hory. Tento zvyk se vyvinul ve vinařských oblastech a jeho úkolem bylo ochránit vinici do doby, než nadejde sklizeň a s ní spojené oblíbené vinobraní.

Čtěte více
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Na Jiřího se vypouštěl dobytek na pastvu a věřilo se, že se otevírá země. Skutečný sv. Jiří zemřel pro svoji víru

Podle lidových pranostik se právě na svátek sv. Jiří otevírá země. Známé pořekadlo praví „Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.“ Nicméně se tradovalo, že v tento den ještě nejsou jedovatí. Ve skutečnosti byl však tento svátek ve znamení hospodářské práce.

Čtěte více
Inspirace sv. Matěje - Caravaggio (1602). Volné dílo

Matěj v pranostikách ledy láme a oznamuje jaro. Historický světec hlásal Krista a přišel o hlavu

V lidových tradicích připadalo Matějovi významné místo. 24. února se věštil průběh žní, předpovídalo se počasí na celý rok a mluvilo se o úspěších sňatků či o smrti. Zejména hospodářské pranostiky si na Matěje vydobyly zvláštní postavení.

Čtěte více
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Symbolické skoncování s Moranou znamenalo brzký příchod jara i zanechání loňských starostí

Morana je známou postavou západoslovanského folklóru. Prostřednictvím lidové tvořivosti Morana každý rok ožívá a její figurína je na konci zimy rituálně usmrcena, nejčastěji hozením do vody. Pro staré Slovany má tento rituál důležitý význam.

Čtěte více
Vraždění neviňátek v Betlémě – Rubens. Volné dílo

28. prosinec je připomínkou biblického vraždění neviňátek. V lidové víře se vztahoval na osudy dětí

Jako ke všem křesťanským svátkům, i k Mláďátkům se váže mnoho pověr a tradic. V lidové víře se 28. prosinec vztahoval hlavně na osudy malých dětí a nastávající matek. Věštilo se převážně podle počasí.

Čtěte více

Tipy z kalendáře akcí: