ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Proč Lucie noci upije a dne nepřidá? A kdo je ta Lucka vlastně zač?

Jistě znáte lidovou pranostiku „Lucie noci upije a dne nepřidá.“ Ze školy si ale pamatujeme, že nejdelší noc je o zimním slunovratu 21. prosince a teprve poté se pomalu začne zkracovat. Jak tedy může Lucie noci upít a zároveň neprodloužit den už 13. prosince, kdy slaví svátek? Odpověď na tajemství této pranostiky leží nejen v dávné historii, odkud pochází většina rčení, ale také v kosmu. A víte, že Lucie v minulosti obcházela stavení již v předvečer jejího svátku?

Lucie noc nezkracuje, ale odpoledne je světla o pár minut více

Naši předci se až do roku 1584 řídili nepřesným juliánským kalendářem, v němž zimní slunovrat připadal právě na svátek Lucie. Reformní gregoriánský kalendář sice den slunovratu změnil, ale pranostika zůstala v lidových rčeních i nadále. Den zimního slunovratu byl totiž pouze částečným důvodem, který vytvořil pořekadlo, které přežilo stovky let. Kalendář se sice změnil, ale přírodní zákony zůstaly stejné.

V dnešním předvánočním shonu naprostá většina lidí nezaregistruje nepatrné odchylky v čase západu a východu Slunce. Před staletími se však lidé řídili přírodními cykly, pozorovali každou změnu a byli na nich doslova závislí. Pořekadlo zůstalo aktuální a pravdivé, protože jak si naši předci správně všimli, od svátku svaté Lucie se skutečně začíná stmívat o něco později. Zároveň se však noc o kousek prodlužuje, protože Slunce ráno vychází až do slunovratu stále déle.

Za touto asymetrií stojí naklonění zemské osy vůči Slunci a dráha, po které se naše planeta pohybuje. Výsledkem je jev, který lidé přiřkli Lucii, patronce všech slepých.

Svatá Lucie v historii

Svatá Lucie je skutečnou historickou postavou, která žila v neklidné době během pronásledování křesťanů Římany. Za svoji víru také zaplatila životem. Bylo jí pouhých 21 let.

Narodila se do bohaté rodiny na Sicílii ve městě Syrakusy. Brzy přijala víru, a proto se rozhodla vzdát nejen veškerého svého majetku, ale i bohatého nápadníka, který prý nejvíce obdivoval Lucčiny oči. Mladá křesťanka si podle legendy sama oči vydloubla a odevzdala je správci města s tím, aby je nápadníkovi předal, když je tak miluje. Druhý den se zázračně uzdravila, nejen že se jí vrátil zrak, ale její oči byly ještě krásnější. Správce města se však rozhodl, zbavit ji čistoty tím, že ji chtěl nechat odvést do nevěstince. To se však nepovedlo a s Lucií nehnula armáda ani kruté mučení, a tak ji vojáci probodli krk mečem. Ještě před smrtí údajně předpověděla legalizaci křesťanství, ke které skutečně došlo o devět let později.

Lucie u nás pomáhala oddychnout ženám a strašila děti

Kult Lucie jako patronky slepých se začal rozvíjet v 5. století zejména na Apeninském poloostrově, ale později se z ní stala i léčitelka krčních nemocí a dalších obtíží. V českých zemích byla Lucie považována za ochránkyni proti čarodějnicím. Plnila však i úplně opačnou úlohou, když strašila malé děti, které se odmítaly o adventu postit. Neposlušné děti chtěla bíle oděná Lucie rozpárat a vycpat jim břicha kroupami. V předvečer svátku svaté Lucie obcházela stavení s dýkou a na hlavě měla bílou masku. Kajícně se modlící děti však uměla odměnit.

Nejvíce se ale rozmohla tradice „Lucky“, která večer obcházela stavení a kontrolovala ženy a dívky, zda nepředou, nederou, nebo netkají. Pokud Lucka pracující ženu přistihla, udělala jí ve světnici pěknou paseku. Nejčastěji se za Lucky převlékaly sousedky a kontrolovaly ostatní ženy ze vsi. Pro většinu žen to byla spíše zábava a také den, kdy si mohly odpočinout. Mezi prostými lidmi se předvečer Lucčina svátku stal zábavou a nezřídka se mezi staveními objevovaly průvody nejrůznějších masek a bíle oděných Lucií, které doprovázely různé hry. Někde se dokonce konala jednoduchá divadelní představení.

Lucie je v současnosti jedno z nejoblíbenějších českých jmen

Podle portálu kdejsme.cz žije v České republice skoro 126 tisíc Lucií. Tomu by před sto lety pravděpodobně nikdo nevěřil, protože v té době bylo toto jméno chápáno spíše negativně. Boom Lucií nastal až v osmdesátých letech, kdy se jich rodilo téměř 5 tisíc ročně.

V současnosti dostane jméno Lucie necelých tisíc holčiček za rok. Pokud bude obliba tohoto jména pokračovat, stane se Lucka nejčastějším ženským jménem v České republice.

Původ jména Lucie

Nakonec jedna zajímavost. Jméno Lucie pochází z latinského slova lux, které znamená světlo. Nebude tedy náhoda, že Lucie začíná prodlužovat odpoledne, byť je světla jen o několik minut více. A také proto je zřejmě patronkou slepců nebo zrakově nemocných.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: