Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Když se zarážela hora, nikdo nepovolaný nesměl do vinice. Porušení se tvrdě trestalo

Mariánský kult, tedy úcta k ženě, která porodila Ježíše, získal v průběhu mnoha staletí významnou roli a v našich končinách se v minulosti stal významnou součástí života našich předků. Věřící lidé chodili do kostelů zasvěcených Panně Marii, jejímu nanebevstoupení i narození. Mariiny obrázky visely na zdech mnoha domácností. Není proto divu, že se i v den Narození Panny Marie, a to 8. září, mezi lidmi vytvořily zvyky, jež v některých oblastech přežívají do současnosti.

Zarážení hory před vinobraním

Nejvýznamnější a nejznámější tradicí je takzvané zarážení hory. Tento zvyk se vyvinul ve vinařských oblastech a jeho úkolem bylo ochránit vinici do doby, než nadejde sklizeň a s ní spojené oblíbené vinobraní.

Rituál zarážení hory začíná již v předvečer svátku. Hlídač, takzvaný hotař, si nechal v kostele posvětit kytici polních květů, kterou upevnil na špici tyče s nabodnutými jablky. Tu poté položil přes jámu, kterou u vinice vykopal, rozdělal oheň a spálil kytici z loňska.

Zvláštní názvy pro profese nám obvyklé i dávno zaniklé

Po tomto rituálu přišel k vinici slavnostní průvod, obvykle v čele se starostou. Všichni třikrát obešli jámu, pokropili ji svěcenou vodou a nakonec se společně pomodlili k Bohu, Marii a ke svatému Urbanovi, patronovi všech vinařů. Všichni, kdo měli co do činění s vinohradem, hodili do díry tři zralé hrozny a poté jámu zakopali. Na tomto místě pak vztyčili tyč s jablky a kyticí. Tímto okamžikem se stala vinice zaraženou a nikdo, kromě majitele a hotaře, který ji chránil před zloději a špačky, do ní nesměl vstoupit až do vinobraní.

V tu chvíli do hry vstoupila Marie, která byla synonymem pro bohatou a štědrou úrodu. Právě 8. září byl první den, kdy do vinice nikdo nepovolaný nesměl vstoupit a vše bylo na přírodě, na jejíchž rozmarech byli naši předci závislí.

Liturgický svátek Narození Panny Marie se slaví 8. září, přestože nikdo nedokáže přesně říci, kdy se tato největší světice přesně narodila. Datum bylo v 5. století pragmaticky odvozeno od svátku Neposkvrněného početí Panny Marie, který připadá na 8. prosinec, tedy 9 měsíců zpět.

Porušení zákazu se tvrdě trestalo

Nedovolený vstup do zapovězené vinice se tvrdě trestal. Hříšníkovi hrozilo utětí nohy a pokud bylo prokázáno, že trhal hrozny, přišel ještě o ruku a někdy i o hlavu. Výjimku měli pouze nemocní lidé a těhotné ženy, kteří si se svolením majitele mohli utrhnout tři hrozny.

Tradice se znovu vrací na scénu

Zarážení hory není tak známou tradicí jako vinobraní, přesto se při životě udrželo především na jižní Moravě, kde se tento zvyk dokonce znovu rozšiřuje, především v symbolické rovině. Zarážení hory je tak hlavně veselou oslavou vína, které se zúčastní místní lidé i turisté. Nechybí tradiční pestré kroje, cimbálovka a často se na místo tyče s jablky a květinou staví noblesní májka a kolem ní 12 kůlů. Ty symbolizují 12 měsíců práce na vinici a tím je vzdán hold všem, kteří se na pěstování vína podílejí. Nutno dodat, že se v současnosti hora nezaráží pouze 8. září, ale někde se slaví již v srpnu či dříve.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: