Klášter Kladruby. Foto: Archiv Plzenoviny.cz

Kladrubský klášter láká za poznáním historie i netopýrů

Jedním z historických klenotů západních Čech je bezesporu klášter Kladruby, který se nachází nedaleko města Stříbra v okrese Tachov. Právě zde se po mnoho staletí nacházelo významné náboženské, hospodářské i kulturní středisko daného území.

Nejstarší dějiny kladrubského kláštera

Na počátku 12. století byla západní pohraniční oblast Čech v podstatě neosídleným teritoriem. Situace se měla změnit podle historických pramenů roku 1115, kdy na tomto území zřídil kníže Vladislav I. benediktinský klášter Kladruby, který se v dalších letech výrazným způsobem zasloužil o založení celé řady vesnic a cest.

Již roku 1233 zde byla za osobní účasti krále Václava I. a celé řady vysokých státních a církevních úředníků vysvěcena pozdně románská trojlodní bazilika, jež je předmětem zaslouženého obdivu turistů i v současnosti.

Na pokraji zániku

Žádný strom neroste do nebe a také klášter Kladruby se v průběhu své existence nevyhnul obdobím krize, kdy mu dokonce hrozil zánik. V ohrožení se ocitl kupříkladu na sklonku 14. století, kdy se vážně uvažovalo o jeho zrušení, přičemž majetek kláštera měl být použit na založení nového biskupství v západních Čechách.

Via Carolina jako připomínka středověké dálnice i dob dávno minulých

V tomto sporu mezi panovníkem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna, který si naopak zánik kláštera Kladruby nepřál, se osobně angažoval i generální vikář Jan z Pomuka. Ten je dnes známý jako světec Jan Nepomucký.

Zlaté časy kláštera za opatství Maura Fintzguta

Po letech hubených však přicházejí i roky tučné. Pro Kladruby se jimi stalo období na začátku 18. století, kdy byl představeným kláštera opat Maur Fintzgut. Mezi lety 1711-1726 byl klášter přestavěn ve formě barokní gotiky na základě projektu jednoho z nejslavnějších architektů své doby Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Kladrubský kostel na renovaci svého sídla rozhodně nešetřil, když se uvádí, že přestavba klášterního kostela včetně vybavení přišla přibližně na 150 000 zlatých.

Zrušení kláštera

Vláda syna Marie Terezie, Josefa II., však měla pro kláštery na území habsburské monarchie fatální důsledky, přičemž ani ten v Kladrubech nebyl výjimkou. Roku 1785 došlo k jeho zrušení a později také k předání objektu rodině Windischgrätzů. Stavební zásahy, které byly v pozdějších letech provedeny, je možné s ohledem na historickou hodnotu kláštera v Kladrubech hodnotit jako velmi necitlivé. Dnešní památkáři by rozhodně již tehdy nejásali nad přestavbou nového konventu na pivovar nebo nad adaptací většiny interiérů na byty. Většina budov s výjimkou kostela fungovala během 19. století jako součást přidružené výroby pivovarského provozu.

Tip na výlet: Klášter Plasy

Do kláštera Kladruby je možné vyrazit na výlet i za netopýry

Po roce 1945 se bývalý klášter Kladruby stal majetkem státu, aby zde do 60. let dvacátého století byly kanceláře a byty státního statku a státních lesů. Roku 1968 připadl klášter do správy dnešního Národního památkového ústavu.

Pokud by měl v současnosti někdo zájem tuto mimořádnou historickou památku navštívit, musí počítat s tím, že kvůli realizaci projektu Klášter Kladruby – Život v řádu je přístupný jen klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nicméně samotná procházka kolem úchvatného kláštera stojí za výlet. Zajímavostí je, že klášter poutá pozornost nejen milovníků historie, ale i biologů. V jeho prostorách je totiž realizováno sčítání a monitoring několika druhů netopýrů, kteří si toto prostředí zvolili za své zimoviště.

Galerie:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Copywriterka se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2016. Vystudovala archeologii, ale zajímá se v podstatě o veškeré obory, které spadají do skupiny humanitních věd. Mezi její preferovaná témata, která jsou úzce spjata s jejími koníčky, patří gastronomie, přírodní a kulturní památky, historické události, literatura, flóra a fauna.


Michaela Varausová

Copywriterka se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2016. Vystudovala archeologii, ale zajímá se v podstatě o veškeré obory, které spadají do skupiny humanitních věd. Mezi její preferovaná témata, která jsou úzce spjata s jejími koníčky, patří gastronomie, přírodní a kulturní památky, historické události, literatura, flóra a fauna.

Tipy z kalendáře akcí: