Foto: ZČU

ZČU revitalizuje náletový lesopark v kampusu

Revitalizace lesoparku v kampusu na Borech by měla být dokončena do roku 2027. Nejvhodnější krajinářské řešení zajistí, že kromě atraktivního prostředí vznikne také dobře fungující, šetrný ekosystém. Jedná se o tříhektarovou plochu s náletovými dřevinami. Nyní zplaněný prostor se má proměnit v atraktivní místo pro studenty, pracovníky ZČU i veřejnost.

Kolem lesoparku vede jedna z hlavních přístupových cest do areálu kampusu ZČU. Prostor je v blízkosti trasy tramvají č. 4 i obytného komplexu Unicity, sousedí také s Univerzitní knihovnou ZČU. Revitalizace lesoparku, která jednotlivé celky veřejného prostoru propojí, má významně zvýšit funkční potenciál kampusu a jeho okolí a zlepšit kvalitu života v této oblasti. Projekt je rovněž v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity budovat v kampusu zelenou a modrou infrastrukturu, zmírňovat dopady změn klimatu, regulovat teplotní výkyvy či zadržovat vodu v krajině a souzní i se Strategickým plánem města Plzně.

„Prostor lesoparku v současnosti tvoří náletový lesík, lokální mokřiny a po deštích se v něm tvoří jezírka. Tuto lokalitu bychom rádi zkultivovali a zpřístupnili především studentům a zaměstnancům univerzity, ale i veřejnosti. Úpravami se rovněž zlepší bezpečnost tohoto veřejného prostoru,“ popisuje záměr vedoucí střediska investic pracoviště Provoz a služby ZČU Aleš Jílek.

Podle harmonogramu by měla být revitalizace lesoparku dokončena do roku 2027. Nejvhodnější krajinářské řešení, které je v současnosti v jednání, zajistí, že kromě atraktivního prostředí vznikne také dobře fungující, šetrný ekosystém, v němž se například maximální možné množství srážkové vody bude zachytávat v krajině a nebude odtékat do kanalizace.

Zdroj: ZČU

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz


Tipy z kalendáře akcí:

Cookie Consent with Real Cookie Banner