Foto: MMP

Ostatky básníka Josefa Hrubého byly uloženy do čestného hrobu města Plzně

Ostatky básníka, překladatele a výtvarníka Josefa Hrubého byly uloženy do nově zřízeného čestného hrobu města Plzně na Ústředním hřbitově v Plzni v části Lesní hřbitov. Pietní akt se uskutečnil 22. července za účasti primátora města Plzně Martina Baxy, rodiny pana Hrubého a dalších hostů.

„Tato událost je nejen důležitá pro rodinu pana Hrubého, ale je i momentem, kdy město Plzeň uděluje vyznamenání. Podle statutu města je čestný hrob ocenění těm, kteří se významně zapsali do historie Plzně a Josef Hrubý jako mimořádně významná kulturní osobnost nepochybně takovým člověkem opravdu byl,“ uvedl primátor Martin Baxa. Připomněl, že Josef Hrubý, ač se v Plzni nenarodil, s ní byl celý život spjatý a mnoho pro město udělal, ať už jako dlouholetý ředitel městské knihovny, či jako člověk, který o Plzni psal a významně ji reprezentoval.

„Jsme za rodinu velmi rádi, že město Plzeň Josefa Hrubého, jehož dílo přesahuje za hranice města i celé České republiky, o čemž svědčí četné překlady jeho díla, takto ocenilo, a že tady můžeme dnes stát u jeho čestného hrobu,“ řekl za rodinu umělcův vnuk Tomáš T. Kůs. Přečetl rovněž několik úryvků z básní svého dědečka.

Adolf Loos a jeho přínos Plzni i světové architektuře

Josef Hrubý se narodil 10. května 1932 v Černěticích na Strakonicku. Do Plzně přišel v závěru 50. let minulého století a do začátku normalizace zde působil jako ředitel městské knihovny. Později pracoval v památkové péči až do svého penzionování.

V 60. letech byl jedním ze zakládajících členů plzeňské umělecké skupiny Červen 63. Kvůli angažovanosti při srpnových událostech v roce 1968 se jeho jméno ocitlo na indexu a následujících dvacet let nesměl oficiálně publikovat. Po politických změnách v roce 1989 stál u zrodu Střediska západočeských spisovatelů i plzeňské umělecké skupiny P89.

Je autorem šestnácti sbírek básní a dalších více než dvaceti bibliofilských tisků, které vydával s předními grafiky. Osm básnických sbírek bylo přeloženo do němčiny, tři sbírky do francouzštiny. Další knihy vyšly holandsky, italsky a arabsky, básně v antologiích také španělsky, polsky, maďarsky, anglicky a čínsky.

čestný hrob
Foto: MMP

Josef Hrubý se několikrát zúčastnil básnických festivalů, například v Makedonii, Slovinsku, Francii, Kolumbii či Slovensku. V posledních dvaceti letech uspořádal doma i v zahraničí četná čtení, vystavoval koláže, překládal rovněž slovenskou a německou poezii. Je nositelem mnoha literárních cen. Patří k nim mimo jiné Magnesia Litera a Polanova cena. V roce 2013 obdržel Uměleckou cenu města Plzně za celoživotní dílo. Zemřel 19. července 2017 v Plzni.

Město Plzeň má nyní 47 čestných hrobů. Patří k nim například hrob loutkáře Josefa Skupy, spisovatele Karla Klostermanna, výtvarníka Jiřího Trnky, muzejníka a národopisce Ladislava Lábka, generála Heliodora Piky, bývalého starosty Plzně Luďka Pika či designéra, malíře a pedagoga Ladislava Sutnara.

Čestný hrob je cenou města udělenou v těch případech, kdy čestný občan či nositel Ceny města Plzně nebo fyzická osoba, jíž by jinak bylo uděleno čestné občanství nebo Cena města Plzně, již zemřela. O zřízení čestného hrobu v péči města rozhoduje zastupitelstvo města se souhlasem pozůstalých, je-li toto jeho získání možné, jinak i bez tohoto souhlasu. Návrh na zřízení čestného hrobu může podat každý občan nebo organizace. Péče o čestný hrob spočívá ze strany města v periodickém dodávání výzdoby, jako jsou kytice a věnce se stuhou v městských barvách a ve výzdobě hrobu při příležitosti výročí úmrtí zesnulého a ke dni Památky zesnulých.

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: