Bílá halda v únoru 2024. Foto: Město Rokycany

Po 66 letech se podařilo zlikvidovat v Rokycanech Bílou haldu

Na okraji centra města Rokycan je již od konce 19. století Bílá halda. Ta je pozůstatkem po provozu Bedřichovy hutě, kde byly navršené hromady strusky. V letech 1883 až 1902 se v huti vytavilo 233 700 tun surového železa. Zájemce o dané pozemky oznámil městu, že dne 2. února 2024 byla zlikvidována Bílá halda. Odvezeno bylo celkem 33 800 tun odpadu z metalurgických provozů bývalé slévárny. Předmětný odpad byl použit jakožto prvek při zhotovení opěrné zdi – zpevnění svahů v Dýšině v souladu s platnou legislativou.

Zastupitelstvo města 23. ledna 2023 schválilo záměr prodeje pozemkové parcely Bílé haldy, přihlásil se jeden zájemce, se kterým byla 9. června 2023 podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní, darovací a o zřízení věcného břemene, která ho zavazuje, aby do roka od podpisu smlouvy odvezl veškerý nahromaděný materiál. „Tedy do 9. června 2024 měl být odvezen odpad z Bílé haldy, to zájemce stihl o čtyři měsíce dříve. Naším cílem je využít pozemek pro vybudování 16 parcel pro rodinné domy. Jedná se o klidnou lokalitu na okraji centra města, která doposud neslouží schválenému účelu, a to individuální výstavbě rodinných domů,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Bílá halda Rokycany
Bílá halda před rokem. Foto: Město Rokycany

„Budoucí kupující splnil první podmínku, do roka odvézt odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny v souladu s platnou legislativou. Do dvou let od podpisu smlouvy musí zajistit vydání stavebního povolení na stavbu technické infrastruktury pro budoucí stavbu rodinných domů dle urbanistické studie z roku 2011 s návrhem 16 rodinných domů. Do tří let od podpisu smlouvy musí pak realizovat a uvést do trvalého užívání samotnou stavbu technické infrastruktury v rozsahu vydaného stavebního povolení pro stavbu rodinných domů. V současnosti probíhají projekční práce na nové dopravní a technické infrastruktuře,“ uvedl vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany Jiří Hlad.

„V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude budoucí prodej předmětného pozemku realizován, a to bez jakékoliv náhrady budoucímu kupujícímu ze strany města Rokycany,“ upozornil Jiří Hlad.

Město Rokycany nechalo v roce 2004 akreditovanou laboratoří zpracovat analýzu vzorku materiálu Bílé haldy. Ta ukázala, že strusku je možné uložit na jakoukoliv skládku ostatních odpadů nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím. Další rozbor pak vyhodnotil, že bílou strusku lze zařadit mezi vápenatá hnojiva. Město zkoumalo zájem o možnost využít materiál na hnojiva. Zájem ovšem nebyl. Bílou haldu tvořily hlinitokřemičitany vápníku a hořčíku. Materiál ovšem nemá potřebnou pevnost jako přírodní kámen.

Místo, o kterém píšeme:

Zdroj: Město Rokycany

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: