Klatovy. Foto: Pixabay

Pozvánka na probíhající výstavu prací českého malíře Karla Šlengera do Klatov

Zveme vás na aktuálně probíhající výstavu prací významného českého malíře Karla Šlengera. Expozice je k vidění v klatovské Galerii U Bílého jednorožce a v kostele sv. Vavřince na Plánické ulici v Klatovech, kde jsou vystaveny autorovy monumentální malby.

Karel Šlenger vychází ze symbolismu, v užívaných přístupech však přesahuje mnohem dál. Pracoval s olejovými barvami, které nastavoval různými plnidly a vrstvil je v naprosto neobvyklých vysokých strukturách – zhmotňoval své pocity a stavy – a tak se na počátku 30. let ještě před Jeanem Fautriérem (Oběti, 1945) stává jakýmsi předjezdcem, anticipátorem informelu. Podobně lze uvažovat nad částí jeho díla v souvislostech s Jeanem Dubuffetem a Art brut. Vrchol Šlengrovytvorby představují díla 30. a 40. let.

Významné místo v Šlengrově tvorbě zaujímají také monumentální figurální malby (30 – 50 léta). Začaly vznikat těsně před okupací a během ní a reflektují předválečnou a válečnou atmosféru. Poválce v nich malíř podle sil pokračoval. V našem umění první poloviny 20. stol. obdobná velkoformátová monumentální tvorba s takovou mírou vizionářství a angažovanosti příliš nevznikala, Šlenger v tomto ohledu snese srovnání s Emilem Fillou, či Františkem Sychrou. Obatito autoři se však obdobnému monumentálnímu projevu věnovali spíše okrajově. Co se světového kontextu týče, Šlengrovu monumentální tvorbu lze srovnávat s mexickými muralisty (Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros). Typická je monumentalita, deformovaná figura a morálně apelující náboj. Díla z válečného období jsou v době svého vzniku pro svůj neskrývaný protiválečný náboj a expresivní formu typickými představiteli kategorie tzv. Entartete Kunst,nacistickým režimem zakázaného zvrhlého umění, jehož autorům byla zakazována umělecká činnost. Malíř je vytvářel venku na dvoře při chalupě a na vsi naštěstí jakýmsi zázrakem unikla pozornosti. Po únoru 1948 na ně umělec navazuje a kriticky se vyjadřuje k převratu a procesům. Z mušky komunistických nohsledů tentokrát unikl, když svoji kritiku režimu vykládal jako protiválečné umění.

Výstava Karel Karel Šlenger

13. 4. – 23. 6. 2019

K příležitosti výstavy bude vydána monografická publikace Karel Šlenger. Slavnostní křest knihy proběhne 24. 5. v 17 00 h spolu s komentovanou prohlídkou v Galerii U Bílého jednorožce. Publikace vznikla za podpory MK ČR.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: