Foto: Archiv Plzenoviny.cz

Pro občany Plzeňské aglomerace je prioritou životní prostředí

Oblast životního prostředí je pro občany Plzeňské aglomerace, ve které žije více než 300 tisíc občanů, stěžejní. Shodla se na tom odborná i laická veřejnost. Výsledky laické veřejnosti vyplynuly z dotazníkového šetření, kdy občané této aglomerace měli jedinečnou příležitost vyjádřit se k potřebám vymezeného území. Šetření mezi odbornou i laickou veřejností bylo součástí příprav nového strategického dokumentu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, na němž pracuje Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. Na druhé příčce se umístila oblast veřejné vybavenosti.

„Rozvojové priority, na nichž se během loňského června v rámci kulatých stolů shodla odborná veřejnost, byly nyní spolu s jejich opatřeními podrobeny prioritizaci. Výsledky obou dotazníků, které bylo možné vyplnit na konci roku 2020, se od sebe příliš neliší. Rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých opatření jsou u odborníků a veřejnosti minimální. Prioritou pro veřejnost v Plzeňské aglomeraci, čítající 108 obcí, což je 22 procent obcí celého Plzeňského kraje a 309 tisíc obyvatel, je oblast životního prostředí. Ta zahrnuje opatření týkající se udržitelného hospodaření s vodou, odpady nebo energií. Nejdůležitější opatření, které v této prioritě bylo zvoleno a zároveň odráží téma, jež v posledních době ve společnosti rezonuje, je zadržování vody v krajině a sídlech. Dále je jako potřebný vnímán rozvoj vodohospodářské infrastruktury, zefektivnění hospodaření s energií či zvýšení recyklace a využití odpadů,“ vysvětlil primátor Plzně Martin Baxa.

Na druhém místě se umístila veřejná vybavenost a služby občanům. Zde se nicméně prioritizace dílčích opatření mírně liší. Laická veřejnost jako nejpalčivější vnímá zefektivnění činnosti veřejné správy, zatímco odborná veřejnost zvolila potřebu zvyšování kvality a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb na území Plzeňské aglomerace. V závěsu je poté rozvoj vzdělávací soustavy včetně vzdělávání neformálního.

Na třetím místě z pěti hodnocených se umístila priorita týkající se inovací, vzdělávání a podnikání. Zde se jak laici, tak i odborníci shodli na potřebě rozvoje a vzniku moderních, ekonomicky perspektivních a udržitelných odvětví. Mobilita skončila na předposledním místě. Zde je jasným cílem vytvoření inteligentního a integrovaného dopravního systému. Na škále důležitosti je pak o něco níže, nicméně stále potřebně, nahlíženo na dopravní dostupnost aglomerace a její rozvoj. Poslední prioritou je udržitelný rozvoj měst a obcí, kde se laická i odborná veřejnost shodla v tom, že nejpotřebnější je revitalizace veřejných prostranství a historického potenciálu obcí.

Ohledně toho, kolik by do Plzeňské aglomerace v novém dotačním období mohlo směřovat peněz se v současné chvíli stále jedná. V minulém programovém období 2014 až 2020 byly do území díky nástroji ITI investovány cca čtyři miliardy korun.

Co je to Strategie Plzeňské aglomerace 2021+?

Hlavním smyslem strategického dokumentu je definovat, jaké aktivity by v území měly být realizovány v horizontu sedmi let tak, aby byla podporována konkurenceschopnost území a jeho udržitelný rozvoj. Dokument úzce navazuje na cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, který vychází ze Strategického rámce ČR 2030.

Časový průběh zpracování: 

  • jaro 2021: předpokládané schválení 1. části dokumentu (analytická a strategická část) orgány města
  • podzim 2021: předpokládané schválení 2. části dokumentu (akční plán) orgány města
  • zima 2021: schválení kompletního dokumentu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Sběr odpovědí probíhal od poloviny listopadu zhruba do poloviny prosince 2020 prostřednictvím elektronického dotazníku, který byl dostupný na stránkách ITI Plzeň (iti-plzen.cz). Městu se vrátilo na pět stovek odpovědí. U celkem pěti oblastí (graf níže), na které se strategie Plzeňské aglomerace zaměřuje, mohli lidé na škále od 1 do 10 hodnotit důležitost jednotlivých opatření spadajících pod těchto pět oblastí. Hodnotili tak například míru důležitosti podpory rozvoje výzkumu, zvýšení recyklace a využití odpadů, hospodaření s vodou, zlepšení dopravní dostupnosti území, zvyšování kvality vzdělávání či dostupnosti sociálních služeb, revitalizace jejich okolí či stav cestovního ruchu.  


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: