Jiráskovo náměstí. Foto: Archiv Plzenoviny.cz

V Plzni vzniká nová křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Od nového školního roku bude v Plzni na Slovanech otevřena nová křesťanská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP Plzeň). Od září nabídne pomoc dětem i rodičům v duchu křesťanského optimismu. Slavnostní otevření poradny proběhne ve čtvrtek 6. září 2018.

KPPP Plzeň svým působením přirozeně doplňuje systém církevního školství v Plzeňské a Českobudějovické diecézi. Primárně slouží církevním školám, ale služby jsou otevřeny také pro klienty, kteří o spolupráci s poradnou projeví zájem. Krédem poradny je jasná ochota pomoci s předkládanou těžkostí, otevřenost vůči rodičům a dětem, klidné prostředí a přátelská atmosféra v duchu křesťanského optimismu.

Zakladatelkou a ředitelkou poradny je speciální pedagožka Mgr. Eva Zábrodská: „Začala jsem uvažovat o změně, ve které bych zužitkovala patnáct let poradenské praxe. Dozrála jsem tak k myšlence, že je potřeba podpořit poradenský systém i na církevní úrovni a přidat tak pedagogicko-psychologickou poradnu do mozaiky církevního školství v západních a jižních Čechách. Přeji si, abychom společně s kolegyněmi, kterým chci tímto poděkovat za spolupráci při vzniku poradny, dokázaly pomoci rodičům a dětem s jejich těžkostmi, abychom dokázaly udržet odborně kvalifikované služby a ukázaly, že i poradenství lze protknut pozitivním křesťanským přístupem.

KPPP Plzeň zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, a také pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou pomoc, poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby, spolupracuje na preventivně výchovné péči, napomáhá žákům při volbě povolání.

Mezi nejčastější celoroční důvod návštěvy poradny patří školní neúspěšnost u dětí na základní škole, jedná se o žáky, u kterých je často po komplexním vyšetření zjištěna specifická porucha učení, či porucha aktivity a pozornosti. „S dětmi, rodiči a učiteli pak následně poradna spolupracuje na tom, aby dokázali naplňovat specifické potřeby dítěte nejen ve škole, ale i v domácím prostředí,“ říká Mgr. Zábrodská.

Vyšetření úrovně školní zralosti u předškolních dětí čeká poradenské pracovníky po novém roce, kdy pomalu začínají zápisy do prvních tříd. Po letních prázdninách až do prosince jsou to naopak žáci, kteří přichází se žádostí o pomoc při maturitní zkoušce. „Nově vyvstává zvýšená potřeba podpory rodičů s výchovou dětí, potřeba zdravého fungování vztahů v rodině. Rodinu tak máme i v logu naší poradny,“ doplňuje Mgr. Zábrodská.

KPPP Plzeň sídlí na Jiráskově náměstí v Plzni na Slovanech v budově kláštera dominikánů.  Slavnostní otevření poradny proběhne ve čtvrtek 6. září 2018 v 9 hodin v prostorách poradny.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň je školské poradenské zařízení, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Řídí se platnou legislativou resortu školství, obecně závaznými právními předpisy a pravidly zřizovatele.

V celé ČR jsou tři poradenská pracoviště. První poradnou byla KPPP v Praze, kterou založila PhDr. Ivana Bernardová, jejíž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Druhou poradnou je KPPP Brno, zřizovatelem je Biskupství brněnské. Zřizovatelem nejnovější poradny v Plzni je Biskupství plzeňské.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň
Jiráskovo náměstí 814/30, Východní Předměstí 326 00 Plzeň


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: