Foto: Plzeňský kraj

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v Diecézi plzeňské je nejvyšší za 20 let

Diecéze plzeňská hlásí nebývalý výsledek Tříkrálové sbírky, největší charitativní sbírky u nás, jejíž jubilejní 20. ročník proběhl ve dnech 1. – 14. ledna. Na cestu pomoci člověka člověku se zde vydalo skoro 1 300 kolednických skupinek, to je přibližně 4 000 koledníků. Jejich snažení bylo bohatě odměněno. Po sečtení koledy ze všech zapečetěných pokladniček se můžeme radovat z 5 959 579 Kč, které poputují na pomoc potřebným v naší diecézi. Je to nejvyšší výsledek, kterého bylo v Diecézi plzeňské dosaženo za celou dobu existence sbírky.

Nejvyššího výsledku bylo zároveň dosaženo i v některých městech, kde má sbírka své tradiční místo. Tak například v Klatovech a okolí chodilo letos o 20 tříkrálových skupinek více než v minulém roce (celkem 192) a bylo vykoledováno o 116 tisíc Kč více než loni (celkem 799 429 Kč). Souhrnný výsledek také příznivě ovlivnilo založení nových kolednických míst – například v Toužimi či Třemošné. Na většině míst se koledníci snažili a odpracovali na cestě do Betléma i z Betléma mnoho práce a potkali velké množství lidí ochotných pomoci sociálním službám Charity a dalším potřebným podle schválených záměrů.

Historičtí Tři králové jsou nejspíše výplodem lidových povídaček. Den ale prodlužují

Tříkrálová sbírka se setkala s živým zájmem veřejnosti, politické reprezentace i médií. Při koledě (K)raje + (M)ěsta + (B)iskupství vyšel koledovat biskup plzeňský Tomáš Holub v tříkrálové trojici s hejtmanem a radním v obou krajských městech diecéze (viz úvodní foto). V Plzni jim dárci věnovali skoro 38 tisíc Kč, v Karlových Varech pak koleda velkých tří králů činila 18 a půl tisíce Kč. Zahajování v obcích byli přítomni starostové. V řadě měst Plzeňského kraje (Klatovy, Domažlice aj.) i Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Chodov) žehnal koledníkům emeritní biskup František Radkovský.

V diecézi bylo předem stanoveno 57 záměrů pomoci, které budou uskutečněny z vykoledovaných peněz. Mezi nimi nechybí podpora charitních domovů pro seniory, domů pro matky s dětmi v tísni, domácích hospiců, pečovatelské služby, domů pro rodiny a mnoha dalších našich služeb pro veřejnost. Pomoc bude také poskytnuta handicapovaným dětem i dospělým, dětem ohroženým sociálním vyloučením a jiným potřebným.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: