Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Západočeská univerzita chce podpořit tvůrce porcelánu a keramiky

Fakulta ekonomická a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se účastní tříletého mezinárodního projektu Kreativní průmysl v oblasti keramiky – rozvoj, vzdělávání, podpora. Má pomoci mladým podnikatelům a umělcům v oblasti porcelánu a keramiky k rozvoji jejich tvorby a podnikání. Projekt, na němž se podílí osm institucí ze šesti zemí střední Evropy, byl minulý týden zahájen v Lublani.

„Keramický a porcelánový průmysl představuje tradiční odvětví v mnoha evropských regionech, kde zaměstnává asi půl milionu lidí. Díky globalizaci a dynamickému vývoji chování spotřebitelů je však vystaven silným strukturálním změnám,“ říká Jan Tlučhoř z Fakulty ekonomické, hlavní řešitel projektu za ZČU. „Cílem je sdílet zkušenosti z podnikání v oblasti porcelánového průmyslu a podpořit mladé umělce v oboru keramiky v rozvoji jejich tvorby i podnikání,“ přibližuje Jan Tlučhoř hlavní smysl projektu, odstartovaného zahajovacím setkáním v hlavním městě Slovinska.

Student z Plzně zabodoval se svým filmem na Animafestu v Záhřebu

Projekt na podporu kreativního průmyslu v oblasti keramiky, který je zkráceně nazýván CerDee podle anglického Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging, vede německé Státní muzeum porcelánu v Selbu (Porzellanikon). Finančně byl podpořen v rámci 3. výzvy programu Interreg Central Europe. Západočeská univerzita je jedním z jeho osmi finančních partnerů.

Podnikatelské subjekty v keramickém průmyslu představují podle Jana Tlučhoře především individuální podnikatelé nebo malé a střední podniky, o jejichž existenci není dostatečně velké povědomí. Projekt CerDee by měl napomoci k jejich zviditelnění, a to prostřednictvím výstav, účasti na mezinárodních veletrzích nebo online marketingu. Sdílení nápadů a zkušeností jednotlivých umělců a designérů budou podporovat školicí a dokumentační střediska, která vzniknou v bavorském Selbu a v Kranji ve Slovinsku.

Akademici a studenti Fakulty filozofické ZČU odkrývají zaniklé římské město Castrum Novum

Fakulta ekonomická ZČU provede ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v první fázi projektu průzkum příslušného odvětí pro vytvoření databáze současných i potenciálních podnikatelských subjektů, a to včetně analýzy jejich aktuální situace a potřeb pro budoucí rozvoj. Na základě těchto průzkumů, které se uskuteční za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, jež jsou asociovanými partnery v ČR, vzniknou marketingové strategie, které by měly podnikatelům v tomto kreativním odvětví přinést nové obchodní příležitosti.

Obě fakulty Západočeské univerzity se také zapojí do dalších aktivit projektu, které mimo jiné zahrnují workshopy nebo mapování sbírek porcelánu a keramiky.

„Jsme přesvědčeni, že výstupem tohoto projektu na konci dubna 2022 bude efektivně fungující síť podporující podnikatelské subjekty v oblasti porcelánového a keramického průmyslu a větší povědomí veřejnosti o tom, jak a kdy tyto podnikatele najít a kontaktovat,“ uzavírá Jan Tlučhoř.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: