Foto: Plzeňský kraj

Brdy budou bezpečnější. Nové traumabody přivolají pomoc i v místech bez telefonního signálu

Tři aktivní traumabody na území bývalého vojenského újezdu Brdy byly koncem března uvedeny do provozu. Díky tomu je zajištěno poskytnutí pomoci v místech, kde je slabý nebo žádný telefonní signál. V případě nouze je možné použít tlačítko umístěné na traumabodu a přivolat si tak pomoc. Projekt financoval Plzeňský kraj.

Aktivní traumabody jsou nově umístěny na některých stávajících záchranných bodech Integrovaného záchranného systému, který v Brdech funguje od roku 2014. Jedná se o Padrť, U louky Tři trubky a Křižovatka Nad Čuralem (viz přiložená mapka). Plzeňský kraj financoval pořízení, provoz i servis zařízení. Jde o rozšíření funkčnosti dosavadních tzv. „rescue pointů,“ neboli bodů záchrany. Jde o strategicky umístěná místa v terénu, označená informační tabulkou umístěnou na vertikálním nosiči. Tabulka udává číslo bodu, jeho název, GPS souřadnice a kontaktní údaje na složky IZS. Slouží k lepší orientaci v terénu hlavně v případě, kdy je potřeba pomoc složek IZS. 

Dodavatelem celého technologického řešení tlačítek je společnost T-Mobile. Celkové náklady na pořízení tří tlačítek činí 116 160 korun, roční náklady na jejich servis a provoz jsou vyčísleny na 533 610 korun. 

„Aktivní traumabody, instalované pro zvýšení bezpečnosti turistů pohybujících se ve volném terénu CHKO Brdy, jsou body, které umožňují přivolání pomoci jinými prostředky než pomocí mobilních sítí GSM. Aktivní traumabod je založen čistě na datové komunikaci mezi volajícím (osoba vyžadující pomoc v terénu) a pracovištěm Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Stiskem tlačítka, obdobně jako u požárního hlásiče, si volající žádá o pomoc, resp. odesílá informaci s požadavkem na zásah,“ vysvětluje náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Tip na výlet: Vyhlídka Mariina skála v přírodním parku Kornatický potok

Jak traumabody fungují?

Pro datový přenos nouzového volání je využita technologie Internet of Things (IoT), která zajišťuje bezpečnost, spolehlivost, dostupnost a odolnost vůči rušení. „Bezdrátovou komunikaci aktivních traumabodů obstarává technologie Sigfox, která propojuje více stanic naráz, a tak je spolu s obrovským dosahem signálu zajištěna redundance a imunita vůči rušení. Provoz tlačítek funguje na baterie, jejichž výdrž je minimálně na pět let,“ popisuje technologické pozadí celého systému Martin Buša, ICT manažer společnosti T-Mobile. Volání nouzovým tlačítkem je napojeno na IS Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, který zajišťuje prostřednictvím svého IS roli komunikačního rozhraní́ se systémem Sigfox a systémy v rámci IZS, prvotně předáním na operační středisko Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, které zajišťuje výjezd na místo. 

„Provedení aktivních traumabodů respektuje využití handicapovanými osobami, přístup k nouzovému tlačítku je možný i z invalidního vozíku. Tabulka obsahuje návod pro použití nouzového tlačítka a informace o procesu výjezdu hlídky v češtině i angličtině,“ dodává náměstek Ivo Grüner.

Nouzové tlačítko

Základní komponentou aktivního traumabodu je nouzové tlačítko, které je tvořeno deskou s radiovým modulem, baterií a externí anténou. Uvedené je integrováno do montážní krabice s vysokým stupněm krytí, tj. zamezení průniku vody a prachu. Komunikační modul je propojen kabelem k fyzickému nouzovému tlačítku (bylo zvoleno tlačítko určené k hlášení požáru, které je dostatečně robustní, má dostatečný stupeň krytí a především krycí sklo, které zabraňuje náhodnému stisku).


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: