Zástupkyně Nad. fondu Mathilda. Foto: Petra Tomášková

Planá podruhé udělila Ceny města Planá

Město Planá letos již podruhé udělilo Ceny města Planá těm, kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno města nebo se aktivně podíleli na komunitním životě v Plané.

Také Planá jako mnoho jiných měst má výrazné osobnosti, o jejichž vztahu k veřejnému životu ve městě je potřeba mluvit. Jsou to lidé, kteří mnohdy pracují nebo pracovali bez větší pozornosti okolí a o jejichž práci ví často jen skupina lidí, ve které působí. Jejich práce pro město a život v něm je ale více než potřebná. Je tedy dobře, že zastupitelstvo města definovalo a schválilo v roce 2020 podmínky udělování těchto cen, a získalo tak nástroj, jak na jedinečnou práci těchto lidí upozornit a zároveň je veřejně ocenit.

Cenou je autorský artefakt ze sklárny Moser

Vedení města velmi zodpovědně zvažovalo výtvarnou podobu ceny, a nakonec se rozhodlo pro skleněnou variantu, kterou navrhl přední designér sklárny Moser pan Petr Larva. Vytvořil skleněný kvádr cca 20 cm vysoký jehož podoba reflektuje zjednodušený znak města, kterým je šlikovský znak bílo-červené barvy. Skláři v Moseru v Karlových Varech vyrobili nádherný artefakt, na který je pyšné nejen město, ale líbí se všem, i jeho majitelům.

Sbírka děl výtvarného umění města Planá byla zapsána do Centrální evidence sbírek

Podmínky pro udělení cen

Vždy do 30. září daného roku může kdokoli, jednotlivec či organizace, navrhnout osobnost, dle definovaných podmínek města. Poté přijde proces schvalování, kdy zastupitelé v tajné volbě rozhodnou o udělení cen jednotlivým osobnostem. Podle Pravidel pro udělování Ceny města Planá jsou ceny předávány vždy v lednu roku následujícího.

Letošní akt udělení cen, s ohledem na situaci ohledně pandemie koronaviru, proběhl ve středu 19. ledna v sále KINANEKINA před zasedáním Zastupitelstva města. Ceny předala starostka města Planá Mgr. Martina Němečková a pan místostarosta Ing. Pavel Nutil.

Za rok 2021 byli oceněni čtyři osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem Planá. Ocenění za rok 2021 bylo uděleno:

Paní Mathildě Marii Nostitz-Rieneck in memoriam za její kladný vztah k Plané, k městu, kde se narodila, ale byla nucena jej s rodiči v roce 1948 opustit, a přesto se sem přes všechnu bolest stále vracela. Za její dobročinnou práci pro Nadační fond Mathilda, pomáhající těžce zrakově postiženým, který v roce 2010 založila a pro nějž pracovala až do svých posledních dní.

Panu Miroslavu Kalašovi za působení ve funkci prvního starosty v novodobé historii města, do které byl zvolen ve svobodných volbách v roce 1990.

Panu Karlu Havlovi in memoriam za celoživotní práci s dětmi v plánských oddílech tenisu, lyžování, hokeje aj., že je vždy vedl ke sportu se smyslem pro fair play.

Panu Jaroslavu Šaškovi za duchovní práci pro Planou, kde od roku 2005 do roku 2021 působil jako farář. Za velmi lidský vztah nejen ke katolíkům, ale i k ostatním i těm bez vyznání, ze kterých se často stali jeho přátelé a kamarádi.

Galerie:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: