Ilustrační foto. Zdroj: Unsplash

Šestimiliardová přílivová vlna dědické daně trhá v Británii rekordy

Britové se ocitli ve fiskálním roce 2020-21 v ohromujícím deficitu dědické daně ve výši 5,76 miliardy liber, která se zvedla jako přílivová vlna a teď se v ní tenhle národ doslova utápí.

Rekordní suma byla způsobena výrazným nárůstem počtu pozůstalostí podléhajících této dani, který byl částečně podpořen tragickým dopadem pandemie covidu-19 na úmrtnost.

Podle HMRC (HM Revenue & Customs) se závazky z dědické daně oproti předchozímu roku zvýšily o závratných 800 miliónů liber a s finančními důsledky této daně se tak pere řada rodin. Strmý nárůst zaznamenal i celkový počet pozůstalostí. Ve stejném období totiž stoupl o 17 % a dosáhl čísla 27 000.

Co všechno podléhá dědické dani?

Tohle nebývale vysoké číslo nevzniklo pouze vysokým počtem úmrtí souvisejících s covidem: Spojené království na seznam položek podléhajících dědické dani zahrnulo širokou škálu zdanitelných položek. Ve stručnosti:

  • Hotovost a bankovní účty: Do pozůstalosti je zahrnuta hodnota držených v hotovosti, na spořících účtech a u jiných finančních institucí. Na zdroji finančních prostředků nezáleží, pokud je legální, tudíž se to vztahuje na cokoli od výher z online sázkových her až po peněžní dar od bohatého dárce.
  • Nemovitosti: Do této kategorie patří trvalé bydliště zesnulé osoby, druhá bydlení a jakýkoli jiný nemovitý majetek, který v době úmrtí vlastnila.
  • Investice: Akcie, podíly, dluhopisy a další investiční majetek jsou součástí pozůstalosti a také podléhají dědické dani.
  • Vozidla: Automobily, motocykly, lodě a další vozidla spadají do pozůstalosti.
  • Osobní majetek: Cennosti, jako jsou šperky, umělecká díla, starožitnosti a sběratelské předměty, také spadají do hodnoty pozůstalosti.
  • Životní pojistky: Pokud měla zesnulá osoba životní pojistky, které se v rámci pozůstalosti vyplácejí, podléhá jejich hodnota dědické dani.
  • Firemní aktiva: Pokud zesnulá osoba vlastnila firmu, může být hodnota firemního majetku zahrnuta do pozůstalosti.
  • Dary do sedmi let od úmrtí: Dary, které zesnulá osoba poskytla do sedmi let od svého úmrtí, mohou podléhat dani.

Možné zrušení dědické daně

Na astronomickém účtu Spojeného království se nepochybně významně podepsal nejvyšší počet úmrtí v souvislosti s covidem v celé Evropě, ale do prudkého nárůstu závazků se propsala i inflace a zmražené daňové limity.

Lucy Woodwardová, partnerka z účetní firmy Saffery Champness, poukázala na to, že limit osvobození od daně se nehnul už od roku 2009 a nedokázala tak držet krok s rostoucí hodnotou majetku a inflačními skoky.

Tenhle jev je známý jako fiskální brzda a postihne v příštích letech postihne více aktiv, pokud nedojde ke změně v limitech a slevách na dani.

Někteří poslanci Konzervativní strany vyzvali k tomu, aby byla dědická daň zrušena. Chtějí tím získat podporu voličů před očekávanými parlamentními volbami v příštím roce. Rekordní příjmy z této daně je však mohou přimět tento návrh přehodnotit. Zrušení tohoto příjmu by vládě přineslo rozpočtové problémy, které by již tak neradostné hospodářské vyhlídky Spojeného království ještě více zhoršily.

Protiargumentem je, že zrušení by podpořilo tvorbu bohatství i ekonomiku, jenže odborníci varují, že by to místo toho mohlo vést k zavedení daně z bohatství, která by se těšila ještě menší popularitě.

Debata tímto rozhodně nekončí a zákonodárci budou muset pečlivě vážit ekonomické důsledky a potenciální alternativy, aby dospěli k rozhodnutí, které bude pro zemi nejlepší.

Dědická daň do budoucna

Daňový účet za rok 2021 je pro Brity hořkou pilulkou, ale možná bude ještě hůř. MRC předpovídá, že daň z nemovitosti v roce 2024 vynese 7,2 miliardy liber, což odpovídá 0,7 % všech příjmů a 0,3 % národního důchodu.

Velká část této částky bude zaplacena včas, takže se to potenciálně může promítnout do snížení dluhu oproti roku 2021, ale i tak to pořád představuje obrovské břemeno, které musí dědicové tohoto národa nést.

Když zůstane na podobné úrovni nebo se ještě výrazně zvedne, určitě budou sílit i hlasy volající po zrušení. Pokud dojde ke zrušení daně, připojí se Spojené království k zemím, které dědickou daň nezavádějí, jako je Austrálie, Nový Zéland a Kanada.

Otázka dědické daně každopádně zůstává nadále v popředí a její budoucnost mezi britskou veřejností stále budí velké vášně.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz


Tipy z kalendáře akcí:

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru