Observační lůžka. Foto: FN Plzeň

Faktulní nemocnice Plzeň zřídila nový urgentní příjem pro covidové pacienty

Nový Urgentní interní příjem plzeňské Fakultní nemocnice zahajuje 15. října 2020 svůj provoz v borském areálu FN Plzeň. Jedná se o specializované pracoviště s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování ambulantní péče především pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a nemocným se závažnou, náhlou změnou zdravotního stavu.

Provoz popisuje vedoucí lékařka doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D: „Dnes otevíráme pracoviště, na kterém budou ošetřeni všichni pacienti s interními či plicními obtížemi nebo s podezřením na covidovou nákazu. Předpokládáme, že denně naši zdravotníci ošetří stovky pacientů a z tohoto důvodu jsme prostory členili na tzv. čistou část a na trakt pro pacienty s podezřením na covidovou nákazu. V čisté části budou 2 ambulance, v tzv. covidové budou ambulance 4. V nových prostorách bude v jedné směně  pracovat 5 lékařů, minimálně 10 sester a další personál.“

Při vstupu do prostor tohoto příjmu provede triážový pracovník s pacientem rozhovor, změří mu teplotu, dechovou frekvenci, tlak a nasměruje jej do čisté nebo covidové části, kde je přijat na  příslušnou oborovou ambulanci. V případě méně závažných stavů je pacient, po provedení nezbytných vyšetření a ošetření, propuštěn do domácího ošetřování a předán do péče praktického lékaře či ambulantního specialisty. K péči o pacienty, u kterých je zapotřebí delší doba pro rozhodnutí o případném přijetí k hospitalizaci či propuštění, jsou využívána observační lůžka.

Vznik nového pracoviště popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Tato rozsáhlá přeměna původních prostor ambulantního traktu na nový Urgentní interní příjem trvala pouhé 3 týdny a náklady byly ve výši cca 1 milion korun. Byly zavedeny nové rozvody kyslíku, přípojky elektřiny, nové technologie pro komunikaci, kamery, počítače a monitory, vyšetřovací lůžka. Na místě jsou dostupné základní diagnostické technologie (mobilní RTG, sonograf) a k CT vyšetření budou pacienti převáženi do vedlejšího pavilonu podzemní spojovací chodbou. Děkuji všem zaměstnancům, kteří se tohoto velkého úkolu zhostili a během krátké doby vytvořili moderní příjmové pracoviště, které je v této složité době, pro nemocnici našeho formátu, nezbytností.“

Nový Urgentní interní příjem se nachází v prostoru bývalé vojenské nemocnice, v pavilonu 54 (interní pavilon), společně se dvěmi covidovými pracovišti s kapacitou 50 standardních lůžek. Pro případné zvýšení kapacity se připravuje otevření třetí covidové stanice v tomto pavilonu.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: