22. MŠ. Foto: Zelený poklad

Hospodařte s dešťovou vodou! Nadační fond Zelený poklad přijímá nové projekty do 31. října 2018

Dešťovka je kamarád, Vodou k životu, Dešťové kapičky dostaly nožičky, Lepší sudy než žlaby, tak pojmenovaly plzeňské neziskové organizace, školy a školky projekty, které hospodaří s dešťovými vodami a uspěly v nejnovějším grantovém programu Ani kapka nazmar. Aktuální grantová uzávěrka je otevřená do 31.10. 2018 a nabízí projektům finanční podporu do výše 200 000 Kč. Žádost a další podrobnosti k vyhlášení najdou zájemci z řad škol, školek a neziskovek na www.zelenypoklad.org.

Nadační fond Zelený poklad se dlouhodobě zabývá zlepšením životního prostředí v Plzni, s pomocí statutárního města podporuje konkrétní projekty i environmentální výchovu. Tématem číslo jedna je dešťová voda. Nutnost přizpůsobovat se změnám klimatu byla patrná letos v létě, kdy se kvůli extrémnímu vedru nedalo ve městech téměř žít. Přitom i malé kroky mohou pomoci – dešťová zahrádka, travnaté průlehy, schraňování dešťové vody v sudech nebo v nádržích, doplnění zeleně a samozřejmě i zelené střechy.

Hospodaření s dešťovou vodou podporuje od roku 2016 grantová výzva Ani kapka nazmar, která je určená plzeňským školám, spolkům a dalším organizacím, působícím ve městě. Do současnosti se podařilo podpořit 9 projektů v celkové výši 1 115 581 Kč. „Projekty, které podporujeme, jsou zatím relativně malé, do 200 000 Kč. Intenzivně ale hledáme další dárce a partnery, abychom mohli podporovat i větší záměry,“ říká člen správní rady a iniciátor grantové výzvy Ani kapka nazmar RNDr. Jindřich Duras PhD. „Těší nás, že vidíme vývoj. Školy a školky si například nejdříve požádají o sudy a podzemní nádrže na schraňování dešťové vody. Začnou se o tom učit, společně diskutují, jak s vodou šetrně zacházet. Následně začnou připravovat komplexní úpravy školních pozemků, aby se tam dešťová voda lépe zasakovala, uvažují o zelených střechách.“

Dosavadní výsledky grantové výzvy Ani kapka nazmar budou od 5. 11. až do konce roku 2018 k vidění v rámci venkovní výstavy před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Na jednotlivých panelech se představí podpořené projekty i příklady dobré praxe, mimo jiné první dešťová zahrádka u 61. mateřské školy v Plzni – Skvrňanech. Grantová výzva pro školy, školky aneziskové organizace bude pokračovat i v následujícím roce, další uzávěrka bude v dubnu 2019. „Současné výkyvy v dešťových srážkách, kdy přívalové deště střídá extrémní sucho, nás nutí změnit náhled. Musíme si uvědomit, že dešťová voda není něco, co se má rychle odvést do kanálu. Je to cenná surovina, kterou se musíme naučit zachytávat a dále využívat,“ dodává Jindřich Duras.

Nadační fond Zelený poklad přijímá do 31.10. i projekty ve svých již tradičních programech. Základní grantový program je obecně zaměřený na zlepšování životního prostředí v Plzni. Díky němu byl například podpořen rozjezd farmářských trhů sdružení ENVIC. Předškolní zařízení jsou podporována v programu Nás učí příroda, děti ve školkách díky tomu pěstují bylinky, zeleninu nebo i obilí, chovají domácí zvířata, bádají, experimentují a hlavně tráví co nejvíce času v přírodě

Více informací: Tereza Pelclová, Nadační fond Zelený poklad, mobil: +420 777 793 726, email: [email protected], www.zelenypoklad.org.

Nadační fond Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat plzeňským spolkům, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. Fond už od svého vzniku v roce 1996 podpořil 280 projektů, kterým rozdělil 20 milionů korun. V Plzni fungujeme již 22 let.

Zřizovatelem fondu je město Plzeň a s každoročním vkladem je i jeho hlavním dárcem. Další dary přicházejí od místních firem, zahraničních dárců a dalších subjektů.

Aby Nadační fond Zelený poklad mohl plnit svůj základní úkol, což je udělování nadačních příspěvků spolkům, školám a školkám, je třeba, aby měl stabilně vybudované dva základní programy, a to program dárcovský a program grantový, tedy aby byl schopný na jedné straně finanční prostředky získávat a na druhé straně rozdělovat.

Základní grantový program je od začátku obecněji zaměřený na projekty menšího rozsahu s významným komunitním přesahem. Díky němu jsou podporovány programy na ochranu ptactva a živočichů, environmentální programy na školách, ale třeba i rozjezd farmářských trhů, podpora městského včelaření nebo komunitních zahrad.

Dalším grantovým programem je již sedmým rokem program Nás učí příroda, který podporuje environmentální aktivity předškolních dětí. Díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 je grantový program doplněn i o vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky, kteří získávají inspiraci pro přípravu environmentálních programů v partnerské organizaci, vzdělávacím středisku Lias – Grube v Bavorsku.

Nadační fond se angažuje i v dalších aktivitách, například podporuje a pomáhá propagovat Víkend otevřených zahrad v Plzni a okolí.


Reklamní sdělení:

Konzultace k ČOV zdarma. Zkuste projekční kancelář ZAKRA.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: