Kaple Cyrila a Metoděje. Foto: MMP

Kaple svatého Cyrila a Metoděje na Roudné má nový kabát

Malá kaplička svatého Cyrila a Metoděje, která nenápadně stojí vedle špýcharu na Roudné, prošla po více než třech desetiletích opravou. Město na revitalizaci drobné sakrální stavby vynaložilo 722 tisíc korun s DPH.

Omítky fasád i interiéru kaple byly masivně poškozeny vlhkostí a ve špatném stavu byly prejzy na střeše, proto bylo nutné památku opravit a zajistit i její blízké okolí, aby nedocházelo k dalšímu vlhnutí stavby. „Na území Plzně máme mnoho drobných památek, o které město pečuje. Opravy těchto památkově chráněných objektů jsou ale náročnější, neboť je nutné respektovat požadavky památkářů, které často zahrnují i staré, nyní již běžně nepoužívané, postupy či materiály. I v případě barokní kapličky svatého Cyrila a Metoděje na Roudné směřují veškeré navržené stavební úpravy k celkové ochraně objektu vedoucí k prodloužení a zachování jeho architektonické hodnoty a autentičnosti,“ vysvětlil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář.

Stavební práce začaly letos na jaře. Postupně byly odstraněny vlhké omítky a část prejzové střechy, aby mohl být zjištěn aktuální stav krovu a klenby. Po vyschnutí zdiva byla provedena opatření zamezující pronikání vlhkosti do kapličky. Poté byly vytvořeny nové povrchy v těsné blízkosti kaple vyspádované směrem od objektu. Součástí rekonstrukce byla i úprava malého prostoru vedle kapličky, kde je umístěn kamenný památník připomínající její opravu v 80. letech minulého století. Ten byl vydlážděn křemennými valouny, zbytek okolí kapličky žulovými kostkami.

U Pramenů na Roudné byla odhalena připomínka zaniklé osady Amerika - fotky

Celé zdivo má nyní světle šedou barvu. Tu dostaly i dřevěné vstupní dveře. Podle dostupných historických dokumentů se jedná o jejich původní barvu. Vzhledem ke špatnému stavu dřeva mohly být při jejich rekonstrukci použity jen jejich ozdobné kazety. Kapličku s jedním barokním oválným oknem nyní zdobí vrcholový křížek na kamenném podstavci nad vchodovým obloukem.

Historie kaple svatého Cyrila a Metoděje na Roudné

Barokní kaple svatého Cyrila a Metoděje byla postavená po roce 1600 a je spolu s ohradní zdí zapsaná do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Objekt je hodnotným urbanistickým dokladem předměstské zástavby Plzně z období baroka.

Celý areál včetně sýpky byl v letech 1971 až 1987 postupně opravován a do interiéru kaple byly na krátkou dobu instalovány obrazy Cyrila a Metoděje od malíře Jiřího Kovaříka, jejichž fotokopie by se do kaple po opravě měly nově instalovat.

Galerie:

Zdroj: Magistrát města Plzně

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: