Budoucí stav křižovatky. Foto: MMP

Křižovatka U Jána bude bezpečnější pro chodce. Úpravy vyjdou na 56 milionů korun

Křižovatka U Jána, která se nachází v blízkosti nejnavštěvovanějšího turistického cíle města Plzně – Plzeňského Prazdroje, změní svoji podobu a stane se přívětivější především pro chodce, kteří míří z centra města do pivovaru a jeho okolí. Ti mají v současnosti pouze jedinou možnost, jak se dostat přes velmi vytíženou čtyřproudou silnici, a to po lávce přes ulici U Prazdroje od hotelu Vienna House Easy Pilsen. Křižovatkou U Jána projede v pracovní dny přes 50 tisíc vozidel a více než 600 tramvají. Správa veřejného statku města Plzně převzala letos v dubnu dokončený projekt pro stavební povolení na úpravu této lokality. Přestavba křižovatky si vyžádá náklady ve výši 56 milionů korun.

„Expozice plzeňského pivovaru se pravidelně umisťují na předních místech v seznamu nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice, proto je pro nás stěžejní vyřešit problematiku dostupnosti lokality pivovaru a centra města nejen pro turisty, ale také pro občany. Křižovatka v současné podobě byla dokončena v roce 1993 v rámci výstavby průtahu silnice číslo 5. Od svého vzniku je křižovatka velmi nepřátelská k chodcům, neboť s výjimkou lávky přes ulici U Prazdroje není žádný způsob, jak jednotlivá ramena křižovatky legálně pěšky přejít,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

Plocha po zrušené točce tramvají v Plzni bude novou branou do Borského parku

„Správa veřejného statku města Plzně nyní zajistila projekt pro stavební povolení na úpravu křížení ulic Tyršova, Pražská, Sirková a U Prazdroje. Naším cílem je doplnit místa pro přecházení přes ulice Tyršova, Pražská a Sirková do křižovatky tak, aby bylo možné přes všechna ramena křižovatky U Jána legálně přejít. Tento záměr však vyžaduje stavební zásahy do celé plochy křižovatky. Je potřeba vytvořit čekací prostory na chodnících a doplnit dělicí ostrůvky pro zkrácení délek přechodů. Všechny přechody a místa pro přecházení budou bezbariérové a řízené světelnou signalizací. Myslíme také na cyklisty. V souběhu s přechody budou postaveny i přejezdy pro cyklisty, takže dojde k propojení cyklotras z Denisova nábřeží a podél Tyršovy ulice ve směru do Nádražní ulice a na Doubravku,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule a okomentoval finanční náklady rekonstrukce: „Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na 56 milionů korun, z toho úpravy na vodohospodářské infrastruktuře budou činit 11 milionů korun, na silnicích I. třídy 15 milionů korun a na městských komunikacích 30 milionů korun.“

„Stavební zásahy budou dosti komplikované, protože se jedná o křižovatku dvou silnic I. třídy, kterou v pracovní den projede přes 50 tisíc vozidel a také více než šest stovek tramvají. V Sirkové ulici bude po přestavbě o jeden řadicí pruh méně. Zůstanou ale stále tři pruhy. Naopak výjezd z Pražské ulice posílíme o další pruh pro směr přímo. Těmito změnami reagujeme na změnu dopravní situace, k níž v průběhu času došlo,“ řekl Ondřej Vohradský, vedoucí úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.

Rondel se začne přestavovat nejdříve v roce 2024

„Kromě pozemních komunikací, tedy vozovek a chodníků, zrekonstruujeme také podzemní inženýrské sítě – vodovod a kanalizaci. Obnovíme trakční trolejové vedení, veřejné osvětlení i světelnou signalizaci. Novinkou budou chodníky podél Sirkové ulice. Nakonec budeme provádět vegetační úpravy,“ doplnil Ondřej Vohradský.

„V současnosti Správa veřejného statku požádá o vydání příslušných stavebních povolení na jednotlivé objekty a poté bude třeba stavbu zařadit do rozpočtů jednotlivých investorů. Realizací stavby napravíme dlouhodobě nevyhovující stav pro pohyb chodců v této části města. V jižním směru pak na úpravu křižovatky U Jána naváže další významná připravovaná investice města, kterou je celková úprava severního předpolí Hlavního nádraží,“ uzavřel Michal Vozobule.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: