Les u Boleveckých rybníků. Foto: Plzenoviny.cz

Město Plzeň nabádá návštěvníky svých lesů a parků k ohleduplnosti 

V posledních týdnech správci plzeňských městských lesů zaznamenali kvůli mimořádným protiepidemickým opatřením vyšší pohyb lidí ve všech městských rekreačních oblastech. S větším počtem návštěvníků je spojen mnohem větší nepořádek, hluk i neukázněné parkování. Množí se i případy vandalismu. Lesníci proto apelují na lidi, aby se k přírodě chovali šetrně a ohleduplně. Nabádají je, aby v lesích nezacházeli s ohněm, nepohazovali odpadky, neničili informační tabule a nevjížděli do lesních porostů autem. 

„Situace je v lesích a parcích podobná jako na jaře při první vlně pandemie koronaviru. Chápeme, že lidé využívají možnosti procházet se a sportovat v přírodě, když nemohou navštěvovat kulturní akce, bazény, fit centra a jiná zařízení. Měli by se však při návštěvě chovat ohleduplně k přírodě, k sobě navzájem, ale i k našim zaměstnancům, kteří mají lesy na starosti,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář, jenž má oblast lesního hospodářství ve své gesci.

Tip na výlet: Přírodní rezervace Petrovka a Petrovská díra

Podle Richarda Havelky, vedoucího Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně, je problémem velké množství odpadků pohozených na zemi v lesích včetně použitých roušek či lahví od alkoholu. „Žádáme tedy návštěvníky, aby si odpadky po sobě uklízeli a dávali je do odpadkových košů. Pokud se zrovna v jejich blízkosti žádný nenachází nebo jsou odpadkové nádoby plné, bylo by vhodné, aby si odpad vzali s sebou a vyhodili ho do popelnice mimo les,“ vysvětlil Richard Havelka. Návštěvníci se také nemají zdržovat v místech, kde se právě těží kůrovcového dříví. „Nebezpečné je rovněž využívat skládky vytěženého dříví jako herní prvky,“ doplnil. 

Dalším velkým problémem nevhodné parkování automobilů. Motoristé totiž často nedbají zákazu vjezdu do lesa, častým prohřeškem je také parkování před uzavřenými závorami do lesa. „V době kůrovcové kalamity se odváží vytěžené dříví z lesních porostů, a to i o víkendu. Lidé si zřejmě vůbec neuvědomují, že když zaparkují před závorou, zablokují cestu nejen lesní technice, ale znemožní vjezd i výjezd také hasičům a záchranářům,“ upozornil Richard Havelka. „Auto se dá většinou v blízkosti lesa zaparkovat, pokud řidič takové místo nenajde nebo je obsazené, je lepší nechat vůz někde na okraji sídliště a do lesa dojít pěšky,“ uvedl.

Lesníci Správy veřejného statku města Plzně rovněž nabádají návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti s ohledem na velké množství suchých stromů v lesních porostech, kdy mohou jejich části nebo dokonce celé kmeny padnout na zem, přestože jsou průběžně odstraňovány.

Tip na výlet: Naučná stezka Zábělá

„Dodržování uvedených pravidel není nic mimořádného, protože je ukládá lesní zákon a jde o všeobecně známé principy slušného chování,“ dodal Richard Havelka.   

Město Plzeň prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně obhospodařuje přes 4000 hektarů lesa v bezprostředním okolí Plzně i mimo Plzeň. Stará se o deset rekreačních oblastí, jejichž součástí jsou městské lesy a parky i bolevecká rybniční soustava.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: