ZČM. Foto: Plzenoviny.cz

Nová výstava František Pečený a sklárna Heřmanova Huť

Uměleckoprůmyslové oddělení Západočeského muzea v Plzni vlastní početnou kolekci skla z Heřmanovy Hutě získanou přímo ze sklárny již v průběhu šedesátých let. Její součástí jsou rovněž vázy a mísy, jimž dal podobu designer František Pečený, od jehož předčasného úmrtí uplyne 9. prosince čtyřicet let. Slavnostní zahájení výstavy František Pečený a sklárna Heřmanova Huť se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 17.00 hodin ve výstavním sále č. 1 Západočeského muzea v Plzni.

František Pečený (1920-1977) patří jednoznačně k nejvýznamnějším československým sklářským designerům padesátých až sedmdesátých let 20. století. Po absolvování odborné sklářské školy v Železném Brodu a následně, v letech 1939 až 1943, studiu na pražské Uměleckoprůmyslové škole, působil od roku 1946 v Rudolfově huti v Dubí u Teplic. Odtud před sedmdesáti lety, v roce 1947, odešel do sklárny v Heřmanově Huti u Plzně, kde po dalších třicet let zastával roli podnikového výtvarníka a návrháře.

Celoživotní nebývale bohatou designerskou tvorbu František Pečený zasvětil stolnímu a dekorativnímu lisovanému sklu. Zasloužil se tak o výrazné pozdvižení výtvarné a estetické kvality jednoho z nejběžnějších typů sklářských výrobků. Již jeden z prvních Pečeného návrhů z poloviny padesátých let – souprava lisovaných misek, popelníků a váz trojbokého tvaru, se řadí k ukázkovým příkladům nejen vysoce praktického, nýbrž i stylově vytříbeného soudobého designu běžně užívaných předmětů. Vedle této i dalších souprav, sérií i jednotlivých váz, expozice souběžně seznamuje, prostřednictvím autorových přípravných skic, propracovaných návrhů i detailní technické dokumentace, s procesem jejich vzniku.

Pečeného sklo si našlo cestu i do výstavních prostor, bylo nepřehlédnutelnou součástí československých expozic v Bruselu 1958 či v Moskvě 1959. Za progresívní designerské řešení, jímž originálně, s citem pro skleněnou hmotu a její světelně optické vlastnosti reagoval na soudobé podněty organického designu, op artu či nové figurace, byly Pečeného návrhy sériově vyráběného lisovaného skla opakovaně oceňovány titulem Nejlepší výrobek roku.

Stejně jako dosud méně známé výtvarné pozadí Pečeného designerské tvorby zůstávala téměř zcela mimo pozornost i druhá, soukromá tvář jeho umělecké osobnosti – rozsáhlé dílo kreslířské a malířské. Část výstavy sledující jen zdánlivě poklidný životní příběh Františka Pečeného seznamuje s umělcovými figurálními kresbami i pastelem či olejomalbou zachycenými krajinami a květinovými zátišími a komentuje myšlenkové zázemí a pohnutky, které autora k osobitému lyricky laděnému projevu vedly.

Výstava usiluje o to, předložit designerskou tvorbu Františka Pečeného pro sklárnu v Heřmanově Huti v co nejucelenějším přehledu. Současně však, jako doklad poukazující na význam sklárny v souvislostech výroby československého lisovaného skla padesátých a šedesátých let, přináší ve výběru ukázky lisovaného skla podle návrhů dalších významných osobností spolupracujících tehdy se sklárnou a výtvarnými středisky sklářské výroby – Františka Zemka, Václava Hanuše, Miloše Filipa, Jiřího Žoužely, Vladislava Urbana či Františka Víznera.

Záštitu nad výstavou převzali Mons. Emil Soukup, správce Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a Radek Lukáč, starosta obce Heřmanova Huť.

František Pečený a sklárna Heřmanova Huť
8. 12. 2017 – 18. 2. 2018 výstavní sál č. 1, Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň

Výstavou František Pečený a sklárna Heřmanova Huť zahajuje Západočeské muzeum v Plzni volný cyklus výstav doprovázejících a doplňujících stálou expozici Umělecké řemeslo / Užité umění.

Zpracoval: Jan Mergl, Západočeské muzeum v Plzni
Autoři výstavy: Pavel Hejduk a Jan Mergl


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: