ZČM. Foto: Plzenoviny.cz

Nové komentované prohlídky expozice Umělecké řemeslo / Užité umění

Západočeské muzeum v Plzni přichází s nabídkou komentovaných prohlídek, které si kladou za cíl přiblížit nově otevřenou stálou expozici. Jednotlivé rozsáhlé soubory uměleckého řemesla a užitého umění budou představeny po částech konkrétními odbornými pracovníky, kteří se na přípravě expozice přímo podíleli. V dubnu jsou připraveny 2 komentované prohlídky nové stálé expozice.

Český porcelán dvou století

Od roku 1792 byl porcelán vyráběn i na českém území. Jednalo se již o pravý, tvrdý porcelán čínského typu a záhy se zde objevily i všechny módní tvary, které byly vyráběny v okolních zemích. V malířských dílnách vznikala umělecky hodnotná drobnomalba. V nové expozici jsou zastoupena všechna období vývoje porcelánu až do současnosti: klasicismus, biedermeier, historismus, secese i tzv. bruselský styl let padesátých. Ukázky mapují rovněž všechny významné továrny, které se v Čechách výrobou porcelánu proslavily. Komentovanou prohlídkou Vás provede Mgr. Lenka Merglová Pánková, kurátorka sbírky.

11. 4. 2018 od 17 hodin, 3. patro hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň

Proměny dveřního a závěsného mechanismu

Obsáhlý a rozmanitý soubor prací ze železa zaujímá podstatnou část fondu obecných kovů ve sbírce  Západočeského muzea v Plzni, která je  prezentovaná v rámci stálé expozice veřejnosti. Vystavené závěsné a dveřní zámky zastupují základní druhy zámkových mechanismů od nejstarších dob až po 19. století. Tématem komentované prohlídky bude objasnění funkčnosti závěsných i dveřních zámků, jejich mechanická i výtvarná proměna. Komentovanou prohlídkou Vás provede Mgr. Ludmila Kotorová, kurátorka sbírky.

25. 4. 2018 od 17 hodin, 3. patro hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: