Foto: Plzeňský kraj

Obchvat Rokycan je otevřen

Dnes byl slavnostně otevřen 2. úsek obchvatu Rokycany – Hrádek. Přes pět kilometrů dlouhá silnice tak uleví nejen Rokycanům, ale i Kamennému Újezdu a Hrádku.

Stavba III/11724 druhého úseku obchvatu Rokycany – Hrádek byla dokončena s dvoutýdenním předstihem. Dokončený úsek dlouhý 3,35 km navazuje na první etapu zprovozněnou v roce 2013 (dlouhou 1,7 km), která propojila rokycanské ulice Šťáhlavská a Veselská.

Stavba druhého úseku začala v loňském roce v křižovatce s ulicí Veselská a končí v Hrádku v části Nová Huť. Vzniklá dvoupruhová komunikace má šířku 7,5 m a délku 3,35 km,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

silnice
Nová silnice uleví nejen Rokycanům, ale i Kamennému Újezdu a Hrádku. Foto: Plzeňský kraj

Součástí stavby byly přeložky navazujících komunikací, hospodářských sjezdů a samostatných sjezdů na přilehlé pozemky. V místě křížení s Pekelským potokem byl realizován nový dvoupólový most. Další součástí stavby jsou tři úrovňové křižovatky a napojení tří sjezdů na účelové komunikace a čtyři samostatné sjezdy na sousední pozemky. 

Realizovány byly i přeložky vodovodních a kanalizačních řadů, melioračních odvodňovacích zařízení, přeložky sítí ČEZ, RWE a sdělovacích rozvodů. Stavba dále zahrnuje výsadbu zeleně a ochranné oplocení zabraňující vniknutí zvěře na komunikaci.

Výdaje na druhou etapu činily 115 milionů korun včetně DPH. Spolu s první etapou, která stála 135 miliónů korun, tak celková částka celé stavby je včetně daně 250 milionů korun. Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje získal na tuto akci dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % nákladů, což je 225 milionů korun,“ shrnul náklady hejtman Josef Bernard.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: