Foto: Plzeňský kraj

Plakety Péče o válečné hroby převzalo v Plzeňském kraji deset osobností

Pamětní plakety Péče o válečné hroby převzalo ve středu 24. dubna 2019 na Krajském úřadě Plzeňského kraje 10 osob včetně hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Plaketa je symbolickým oceněním příkladné a záslužné práce v této oblasti.

Slavnostního aktu předání plaket Péče o válečné hroby se zúčastnil koordinátor péče o vojenské hroby Imrich Vetrák z Ministerstva obrany ČR a ředitel Krajského vojenského velitelství v Plzni plukovník generálního štábu Milan Sklenář.

Jednou z možností, jak nezapomenout, je připomínat si lidi, kteří položili své životy ve válce, v koncentračních táborech nebo byli vězněni. V Plzeňském kraji je 1 500 pomníčků, válečných hrobů a pamětních desek, o které se starají instituce, města, obce i jednotlivci. Vážíme si toho, že o tato místa pečujete,“ řekl hejtman v úvodu předání pamětních plaket péče o válečné hroby. „Nezapomenout. To je jeden z cílů péče o válečné hroby,“ doplnil jeho slova koordinátor péče o vojenské hroby v ČR Imrich Vetrák.

Plaketa je malým uměleckým dílem, na kterém je vyobrazen tvar kapky. To může symbolizovat plamen svíčky na hrobech padlých, ale i slzu prolitou za ty, kteří se už nevrátili z bojů domů.


Přehled oceněných

Peter Pošefka, ředitel TSMK

 • Zájem o historii včetně historie hřbitova svatého Jakuba se zaměřením na hroby význačných klatovských osobností a válečné hroby.
 • Zpracování jmenného seznamu včetně obnovení hrobu vojínů ze světové války.
 • V letech 2017 a 2018 se podílel na nalezení a identifikování 29 uren s ostatky čs. vlastenců popravených v roce 1942 v době Heydrichiády ve Spáleném lese (Luby u Klatov). 15 uren bylo posléze předáno rodinným příslušníkům případně zástupcům městských a obecních úřadů.
 • Jeho dalším velkým koníčkem je šlechtění klatovských karafiátů, za což byl několikrát oceněn.
 • Společný návrh ORP Klatovy a OBKŘ KÚPK.

Miroslav Mestl

 • Pochází z Tachova, již od mladých let zájem o historii, armádu, chemii, elektrotechniku, motorismus, fotografování.
 • Dlouholetý zaměstnanec kromě dalších k. p. Škoda Plzeň, závod elektrické lokomotivy.
 • Upřesnění seznamu válečných hrobůa pietních míst bývalého Sovětského Svazu na území Plzeňského kraje.
 • Nález zapomenutých válečných hrobů příslušníků bývalého SSSR na hřbitovech v Lubech u Klatov a na městském hřbitově v Klatovech.
 • Návrh OBKŘ KÚPK.

Petr Klásek Černický

 • Dlouholetý starosta obce Chanovice.
 • Systematická péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa ve správním obvodu obce Chanovice.
 • Ke dni 11. listopadu pravidelně organizuje vzpomínku na Velkou válku včetně pořádání tematických výstav a také křtu knihy k dané problematice.
 • Veškeré aktivity jsou vykonávány v souladu s přijatým Mottem: „V úctě a k oslavě umu, vůle, pracovitosti a vytrvalosti našich předků.“
 • Ocenění na základě návrhu ORP Horažďovice, pana Kříže.

Obec Dražovice

 • Kompletní obnova pomníku padlým v 1. světové válce.
 • Výchozí stav: těleso pomníku vykazovalo známky běžného opotřebení působením povětrnostních vlivů, kamenné zdivo a podezdívky se nacházely v nevyhovujícím stavu, cihelná nadezdívka degradovaná, oplocení pietního místa bylo částečně zkorodované.
 • Obnova: proběhlo očištění památníku, obnovení nápisů a spárování. Oplocení bylo nahrazeno novým. Kamenné podezdívky a zadní kamenná zeď po rozebrání a očištění znovu vyzděny. Upraveno bylo i okolí pomníku.
 • Zhotovitelé: těleso pomníku, stavební práce – Slavomír Menčík, oplocení – Jan Helíšek.
 • Celkové náklady ve výši 283.749 korun, dotace poskytnutá Plzeňským krajem v rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ 60.000 korun.
 • Návrh Odboru kultury a památkové péče KÚPK.
 • Ocenění převzal dřívější starosta obce Vladimír Mišák.

Obec Svojkovice

 • Velice vydařená obnova pomníku vojákům padlým v 1. světové válce.
 • Pomník je umístěn v prostranství parku návsi obce Svojkovice. Dílo je půdorysně komponováno do tvaru obdélníku směrem vzhůru ústupkově se zužujícího. Přední strana památníku je osazena černou deskou ze švédské žuly, na níž jsou vysekána jména padlých.
 • Výchozí stav: pomník byl zarostlý břečťanem, poškozen vlivem biologického znečištění a usazenými exhaláty. Bronzový reliéf byl pokryt měděnkou i divokou patinou – korozí. Umělé stříbření nápisů je sprášené. Spárování degradované.
 • Obnova: proběhlo očištění památníku, obnovení stříbření a byly osazeny nové žulové obrubníky. Nová dlažba je vyvedena rovněž ze žuly. Stávající nevyhovující oplocení pietního místa bylo nahrazeno litinovými sloupky propojenými řetězy.
 • Obnova proběhla dle restaurátorského záměru vypracovaného MgA. Helenou Jahodovou, ak. soch. rest. Zhotovitelem byl Václav Budín.
 • Celkové náklady ve výši 250.813 korun, dotace poskytnutá Plzeňským kraje v rámci dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ 80.000 korun.
 • Návrh Odboru kultury a památkové péče KÚPK.
 • Ocenění převzal pan Antonín Mráček

Městys Chodová Planá

 • Autorem mohyly je kameník Josef Civiš a pístovská mohyla – památník obětem pochodu smrti byla postavena okolo roku 1965. Připomíná 68 oběti z konce války, kde se každoročně od roku 1946 konají tryzny Mohyla je vsazena do osázeného prostoru, architektonicky řešeného vzestupným terénem při příchodu k samotným stélám. Dílo je zhotoveno z místních kamenných materiálů. Velký pylon je sestaven z bílého mramoru nedalekého Lazurového vrchu. Malý pylon je zhotoven z černého čediče. Taras je sestaven rovněž z čediče. Dva pylony jsou řešeny v kontrastní barevnosti. Na vrcholu každého je osazen doplněk symbolů: trnová koruna na velkém a mísa na malém. Na stěně tarasu je osazena nápisová deska 21. 4. 1945 LIDÉ, BDĚTE!
 • Návrh: OBKŘ KÚPK
 • Ocenění převzal místostarosta městyse Ctirad Hirš

Obec Nová Ves u Kdyně

 • Štábní strážmistr Jaroslav Lauda, velitel družstva SOS, člen četnické stanice Kdyně. Padl 8. října 1938. Pohřben v Klatovech. 
 • In memoriam udělen prezidentem republiky ČS. válečný kříž 1939.
 • Desátník Vojtěch Ret. Padl 8. října 1938. Pohřben v Kdyni na místním hřbitově.
 • In memoriam udělen prezidentem republiky ČS. válečný kříž 1939.
 • Dlouholetá kvalitní péče obce o PM.
 • Návrh: OBKŘ KÚPK
 • Ocenění převzala starostka obce Michaela Šmejkalová

Vladimíra Kohoutová

 • Pracuje na Městském úřadě v Rokycanech jako zástupkyně vedoucího odboru školství a kultury. Dříve byla zaměstnána na Okresním úřadě Rokycany, kde měla v té době na starosti Program obnovy venkova a kulturu společně s cestovním ruchem. Po zrušení okresních úřadů přešla na městský úřad, a nadále se zabývala oblastí kultury, cestovního ruchu a nově i ochranou památek. Aktuálně se věnuje především již zmíněné památkové péči, se kterou souvisí i evidence válečných hrobů v okrese Rokycany. Té se věnuje už více než devět let. Paní Kohoutová má velký zájem o naši historii a památky, a proto se jí pracovní náplň často promítá i do soukromého života. Je členkou vedení spolku Rokycanští patrioti, který sdružuje občany se zájmem o Rokycany a jejich okolí a úspěšně se věnuje ochraně a obnově místního kulturního a přírodního bohatství. Podrobnou znalost evidence válečných hrobů využila i při tvorbě rodinného rodokmenu; podařilo se jí například dohledat místo, kde ve východním Polsku padl manželův praděd za 1. světové války. (Do té doby se v rodině tradovalo, že pradědeček padl v Itálii).
 • Návrh OBKŘ KÚPK.

Mária Rašínová

 • Pracuje na MěÚ Nepomuk, odboru vedení – kancelář starosty, památková péče od roku 2002. Předtím pracovala 10 let jako matrikářka na Městském úřadě v Kasejovicích. Od roku 2005 má ve své pracovní náplni také evidenci válečných hrobů a pietních míst. 
 • V době výkonu této působnosti se zasloužila o opravy celé řady míst jako např. v obci Bezděkovec, Starý Smolivec, Mladý Smolivec, Radošice, Budislavice apod. Nebo také o péči o pomníček důstojníka sovětské armády a partyzána Grigorije Pimonoviče. Samotný pomníček, který je nemovitou kulturní památkou se nachází v lese.
 • V současné době již v důchodu a letos bude předávat agendu památkové péče, válečných hrobů a pietních míst novému referentovi.
 • Návrh OBKŘ KÚPK.

Josef Bernard

 • Za vytváření podmínek k opravám válečných hrobů a pietních míst v Plzeňském kraji.
 • Za realizaci novodobého pietního místa věnovaného zaměstnancům bývalého
  k. p. Škoda Plzeň, kteří zahynuli v období 2. světové války, u vstupu do areálu Škoda Transportation.
 • Návrh OBKŘ KÚPK.

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: