Ilustrační foto. Zdroj: Plzenoviny.cz

Město Plzeň vyhlašuje Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2022

Vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2022 schválila Rada města Plzně, celkem by příští rok měly být rozděleny čtyři miliony korun. Peníze z rozpočtu odboru kultury jsou určeny na podporu celoroční umělecké a kulturní činnosti a na umělecké a kulturní projekty. Žadatelé o dotace mohou své žádosti podávat v termínu od 4. října do 8. listopadu 2021, komise o nich rozhodne v dubnu 2022.

„Více než dvacet let máme v Plzni velmi propracovaný dotační systém finanční podpory pro plzeňskou kulturu, jedná se o podporu širokého spektra kulturních aktivit zejména neziskových organizací a nekomerčních kulturních akcí a činností. Jednoletý dotační program pro rok 2022 je již tradičně rozdělen do dvou částí, a to Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti a Podpora uměleckých a kulturních projektů,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Podle náměstkyně je pro oblast Podpory rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti v rozpočtovém výhledu na příští rok připraven jeden milion korun, na Podporu uměleckých a kulturních projektů pak tři miliony korun.

Trojkou na Vinice? Město oživuje plán tramvajové trati

„U Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2022 činí minimální výše požadované i poskytnuté dotace 20 tisíc korun, maximální výše dotace pak 300 tisíc korun. Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat pouze jednu žádost na činnost a maximálně dvě žádosti na projekt, vyjma institucí s více pobočkami,“ vysvětlila Květuše Sokolová, vedoucí odboru kultury magistrátu.

V dotačním programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly stanoveny tyto tematické okruhy: Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace, Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů a podpora kulturně vzdělávacích aktivit, Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic a Podpora reprezentace plzeňské kultury.

Podrobnosti vyhlášeného grantu včetně formulářů budou zveřejněny na webu města v záložce Úřad, v kategorii Granty a dotace.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: