Vejprnický potok. Foto: Jik jik, CC BY-SA 3.0

Plzeňané chtějí mluvit do rozhodování o budoucnosti údolí Vejprnického potoka

Téměř 500 vyplněných dotazníků poskytli městu Plzni občané k plánované revitalizaci údolí Vejprnického potoka. Zájem o připravovaný projekt je mezi nimi veliký. Dotazníkové šetření dělalo město během listopadu a prosince loňského roku, zapojili se zejména obyvatelé dotčené lokality, tedy Skvrňan, Slovanského údolí a Zátiší. Lidé by v údolí Vejprnického potoka nejčastěji chtěli pobytovou louku, venkovní sportoviště, vodní prvky a dětská hřiště. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který má přípravu projektu na starost, informace místních vyhodnotil a předal k zapracování do studie.   

„Počet Plzeňanů, kteří vyplnili dotazník, dokládá, že lidé mají zájem o prostředí, v němž žijí, a chtějí se zapojit do jeho utváření. Více než polovina z dotazovaných vyjádřila také ochotu osobně se zapojit do realizace úprav v údolí Vejprnického potoka,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa. Dotazníkové šetření provedl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3. 

„Většina odpovědí se shoduje s našimi předpoklady a záměry. Zároveň jsme díky dotazování zjistili i další zajímavé informace, které nám mohli sdělit pouze místní. I to byl jeden z důvodů, proč jsme je také do projektu revitalizace zapojili,“ řekla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Z výsledků vyplývá, že občanům na současném stavu údolí Vejprnického potoka vadí zejména neupravené a neudržované prostranství, nepořádek a s ním spojený snížený pocit bezpečí v místě. Naopak by přivítali vytvoření prostoru vhodného ke kontaktu s přírodou i pro rekreaci s možností sportovního vyžití. Podle názoru 247 občanů by údolí mělo plnit funkci propojení nejen městské části Skvrňany se Zátiším, ale i s dalšími přilehlými oblastmi Novou Hospodou, Domažlickou ulicí či Vejprnicemi. Mezi nejžádanější prvky, které by v údolí Vejprnického potoka neměly chybět, patří pobytová louka, venkovní sportoviště, vodní prvky či dětská hřiště, pro které se vyjádřila více než polovina respondentů. Ze sportovních prvků by pak místní nejvíce uvítali již zmíněné cyklotrasy či například venkovní posilovnu.

„Mnoho z místních obyvatel má s údolím Vejprnického potoka spojené také své životní příběhy a vzpomínky na dětství. V řadě vyplněných dotazníků se nám s nimi svěřili,“ doplnila Irena Vostracká.

„Své dětství jsem prožila ve Slovanském údolí. V zimě bruslení ‚na Bombě‘, v létě jsme si hráli ‚v lesíku‘. Protože zde bydlela babička s dědou, chodila jsem se k nim občerstvit a zpět. Letos jsem se sama stala babičkou a přála bych si, aby si i vnuk mohl jednou užívat pěkného, bezpečného prostředí se spoustou možností využití,“ uvedla v dotazníku jedna z občanek Zadních Skvrňan.

Informace zjištěné od místních obyvatel město vyhodnotilo a předalo zhotoviteli studie, aby je zapracoval do návrhu realizace. „Zpracovanou studii, ke které se budou moci občané vyjádřit, představíme na veřejném projednání v průběhu února 2019,“ uvedla k tématu Kristýna Zýková z  Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: