Ilustrační foto. Zdroj: PxHere

Plzeňský kraj má aktualizovanou koncepci cykloturistiky a cyklodopravy

Schválením Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy  v Plzeňském kraji dojde k zjednodušení, zpřehlednění a zlepšení logické a dopravní struktury páteřní sítě tras a vzniku sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému.

Plzeňský kraj měl zpracovanou koncepci jako krátkodobé řešení k rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji pro roky 2013 – 2015. Od roku 2015 nebyl schválen žádný jiný koncepční dokument, který by uvedenou problematiku řešil.

Odbor dopravy a silničního hospodářství v roce 2018 provedl analýzu stavu cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji. „Provedenou analýzou nashromážděných projektových podkladů a stavu výstavby bylo zjištěno, že původní koncepce rozdělila cyklotrasy v souladu s Národní strategií cyklodopravy na mezinárodní dálkové cyklotrasy, nadregionální dálkové cyklotrasy, regionální významné cyklotrasy a regionální cyklotrasy. Ty však na všech úrovních byly řešeny pouze ideově ve smyslu směrového vedení. Trasované byly takřka výhradně po silnicích I., II. a III. tříd. Hlavním parametrem stanovení jejich vedení nebyla dopravní, ale turistická hlediska,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek.

Důraz pro vytvoření koncepce byl kladen na zjednodušení, zpřehlednění a zlepšení logické a dopravní struktury páteřní sítě tras a praktickou využitelnost koncepce a na její soulad s navazujícími koncepčními dokumenty.

Při stanovení ideového vedení regionálních významných cyklotras jsme rozhodli, že vzniknou dva okruhy regionálních významných cyklotras a to Plzeňský okruh, který vznikne optimalizací současné cyklotrasy CT2151 a Vnitřní krajský okruh, který vznikne optimalizací současné cyklotrasy CT352,“ uvádí Pavel Čížek.

Provětrejte horská kola. Tipy na pumptracky (boulodráhy) v Plzeňském kraji

Cílem aktualizované koncepce je vznik sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému. „Koncepce řeší provázanost místních, regionálních a nadregionálních cyklistických tras tak, aby cyklodoprava byla bezpečnější – ať již slouží rekreaci nebo cestám za každodenními potřebami lidí,“ dodává náměstek Pavel Čížek.

Dálkové cyklotrasy jsou rozděleny do tří úrovní. Mezinárodní cyklotrasy Eurovelo č. 4, Eurovelo č. 13, CS 3 a CS 37 vedou cyklistickou dopravu z Plzně do Prahy, z Německa ke Středozemnímu moři nebo z Čech do Francie. Nadregionální cyklotrasy vedou z krajské metropole tak, aby spojovaly jednotlivá krajská města nebo významná města Plzeňského kraje. Jedná se o CS 31 Plzeň – Nepomuk – Jihočeský kraj, CS 35 Plzeň –  Kralovice – Karlovarský kraj a CS 38 Plzeň – Klatovy – EV13. 

Další nadregionální cyklotrasy rozvíjejí Mezinárodní dálkové cyklotrasy nebo jsou turisticky významné. Jedná se o trasy Stříbro – Karlovarský kraj, Magistrála Český les, Otavská cyklotrasa a o Brdskou magistrálu.

Poslední úrovní cyklotras, které koncepce řeší, jsou regionální cyklotrasy, které ve dvou okruzích propojí cyklotrasy vyšší úrovně. Prvním je Plzeňský okruh a druhým Vnitřní krajský okruh. 

V koncepci jsou stanoveny také koridory pro cyklistickou dopravu v okolí významných městských aglomerací, které nejsou řešeny v rámci jednotlivých cyklotras, ale pro jejich existenci jsou významné dopravní požadavky. Jedná se o aglomeraci Tlučná, Vejprnice, Nýřany, aglomeraci Kralovice – Kožlany a aglomeraci Domažlice – Kdyně. 

Mezinárodní cyklotrasy (červené):

 • EuroVelo 4: Trasa střední Evropou
 • EuroVelo 13: Stezka železné opony
 • CS 3: Regensburg – Plzeň – Praha
 • CS 37: Panevropská cyklotrasa / Paříž – Strasburg – Norimberk – Plzeň – Praha 

Nadregionální cyklotrasy (modré):

 • CS 12: Otavská cyklotrasa CS 31: Plzeň – Nepomuk – Blatná – Jihočeský kraj
 • CS 33: (Klášterní cyklotrasa)
 • CS 35: Plzeň – Kralovice – Chyše – Karlovarský kraj
 • CS 36: Magistrála Český les
 • CS 37: Stříbro – Konstantinovy Lázně – klášter Teplá – Karlovarský kraj
 • CS 38: Plzeň – Klatovy – Nýrsko – Železná Ruda 
 • CS 315: Brdská magistrála

Regionální významné cyklotrasy (zelené):

 • CS 352: Vnitřní krajský okruh
 • CS 2151: Plzeňský okruh
 • CS XXX: Stříbro – Tachov

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: