Foto: MMP

Radčice otevírají moderní sběrné místo

Radčice otevírají moderní sběrné místo, rozšíří se tím možnost nakládaní s odpady ze strany rezidentů tohoto plzeňského městského obvodu. Slavnostní kolaudace se uskutečnila ve čtvrtek 16. července, z vedení města Plzně byl přítomen technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Od zřízení nového sběrného místa za půl milionu korun na celkové ploše 225 metrů čtverečních si radnice městského obvodu slibuje snížení výskytu černých skládek a tím i zvýšení kvality života občanů.  

„Aktuálně zde bude prostor na separované odpady, tedy plast, sklo, papír, kov, elektroodpady, dále kontejner na bioodpad a spalitelné odpady a nově i kontejner na suť z nepodnikatelské činnosti,“ přiblížil starosta městského obvodu Rolando Arias.

Šedé kontejnery na drobný kovový odpad začaly sloužit Plzeňanům

Sedmý městský obvod projekt realizoval v součinnosti s Čistou Plzní, tedy městskou firmou, jež má na starost systém nakládání s odpady na území západočeské metropole. „Čistá Plzeň bude také sběrné místo provozovat. V současné době je na území Plzně šest sběrných míst, nachází se v okrajových částech, tedy kromě Radčic také v Křimicích, Malesicích, Liticích, Radobyčicích a ve Lhotě,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Projekt byl financován městským obvodem Plzeň 7 – Radčice za podpory Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně. Z městského Fondu životního prostředí byla poskytnuta dotace ve výši 200 tisíc korun,“ vysvětlil Michal Vozobule, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. 

Podle starosty Rolanda Ariase bude sběrné místo později ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně napojeno na datovou infrastrukturu a městská část bude usilovat o možnost dalšího rozšíření sběru odpadů.

Městský obvod Plzeň 7 – Radčice má rozlohu 412 hektarů a žije v něm kolem 1300 obyvatel. Nachází se na západní straně Plzně mezi Městským obvodem Plzeň 9 — Malesice a jižněji situovaným křimickým obvodem.

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: