Senior Express. Foto: Plzenoviny.cz

Senior Expres slouží pro přepravu seniorů v Plzni již pět let

Senior expres, tedy služba zajišťující přepravu seniorů starších 70 let a zdravotně postižených občanů na území města Plzně a blízkého okolí, slaví v dubnu pět let svého trvání. Tuto službu zřídil v roce 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky, kdy nahradila nepříliš využívanou původní linku Z 72. Projekt Senior Expres nabídl cílové skupině flexibilní a komfortní řešení v podobě dopravy na zavolání.

„Vozidla Senior Expresu přepravila od doby svého vzniku téměř 51 tisíc cestujících. Protože je tato služba stále oblíbenější a žádanější, je záměrem vedení města ji rozšiřovat i v budoucnu. V současné době je seniorům k dispozici šest vozů, na podzim bychom chtěli vozový park posílit o sedmé vozidlo,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

„Tento benefit pro dříve narozené Plzeňany se okamžitě stal hitem a trend úspěšně pokračuje. Věhlas Senior Expresu už dávno překročil hranice regionu, pro inspiraci zavítali do Plzně zástupci řady měst a obcí – mimo jiné Sokolova, Karlových Varů, Neratovic ale i kolegové z Brna. Těší nás, že systém přepravy Senior Expres zaujal i v partnerském městě Regensburg, kde vedení radnice velmi pozitivně kvitovalo, jakým nadstandardním způsobem zajišťuje město Plzeň přepravu svým seniorům a zdravotně postiženým,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Senior Expres vyjel poprvé 1. dubna 2014 a už po měsíci provozu bylo evidentní, že jedním vozem poptávku nebude možno uspokojit. „V době příprav nebylo možno odhadnout, nakolik bude vůz vytížen – což bylo dáno skutečností, že služba je určena seniorům starším 70 let, což je kategorie, která v prostředcích městské hromadné dopravy cestuje v Plzni zdarma. Navíc naše město patří k těm lokalitám, které jsou velmi hustě protkány sítí dopravních linek, spoje jsou povětšině nízkopodlažní, tedy vstřícné potřebám dříve narozených. I přesto byl zájem plzeňských důchodců o Senior Expres od počátku enormní, takže po třech měsících provozu bylo jasné, že je nezbytné posílit službu o další vůz,“ uvedla Alena Hynková, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb, který službu garantuje.

Město Plzeň posiluje službu Senior Expres o šestý vůz

Od 1. září 2019 slouží občanům města Plzně už šest shodně označených vozů VW Caddy. Jeden je v provozu od 6 hodin ráno do 22 hodin večer, dalších pět v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Za provoz jednoho vozu platí město prostřednictvím svého odboru sociálních služeb ročně 1,3 milionu korun.

„Není tajemstvím, že ve srovnání s ostatními městy v republice je Plzeň nejrychleji stárnoucí. Počet osob pobírajících starobní důchod atakuje hranici 46 000, připočítáme-li k tomu ještě invalidní důchodce, pak jsme na čísle 53 000. To je téměř třetina populace města. Tuto skutečnost a související vývoj je třeba mít na zřeteli a činit odpovídající opatření, zejména směrem k posilování vozového parku,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

„V rámci republiky jsme byli prvním velkým městem, které se rozhodlo provozovat tuto službu prostřednictvím vlastních útvarů. Ani s šesti vozy nemáme šanci uspokojit poptávku po přepravě. Z kapacitních důvodů jsme nuceni každý měsíc odmítnout přes 300 zájemců. I přes naší společnou snahu posilovat průběžně vozový park není v možnostech města uspokojit všechny zájemce. S tím je nutno počítat i do budoucna,“ dodala Alena Hynková.

S narůstajícím počtem vozů však vyvstává problém s objednáváním jízd přes stávající dispečink Plzeňských městských dopravních podniků, které službu pro město zajišťují. „Jsme si vědomi potřebnosti služby, a proto se maximálně snažíme vycházet vstříc všem zákazníkům, leč kapacitní možnosti našeho dispečinku, kde v minulosti nebylo kalkulováno s takovým náporem volajících, překročily již dávno hranice našich provozních možností. Chápeme rozhořčení těch, kteří se nedovolají, protože je linka obsazená a tato věc je aktuálně v řešení – s finanční pomocí města připravujeme modernizaci dispečinku, která zjednoduší systém objednávání jízd a bude zákaznicky přívětivější,“ dodal Jiří Ptáček, provozní ředitel PMDP, a.s.

Počet přepravených v letech 2014 až 2018:

tabulka
Zdroj grafu: MMP

Počty celkem za pět let provozu – od zahájení 1. 4. 2014 do 30. 3. 2019:
Přepravených: 50 660
Odmítnutých z kapacitních důvodů: 12 334
Zrušených objednávek: 6 462


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: