Retenční nádrž Vinice. Foto: Vodárna Plzeň

Stavba obrovské retenční nádrže je v polovině. Podívejte se na fotky

Stavba retenční nádrže Vinice pod Lochotínským parkem, která je klíčovou vodohospodářskou stavbou v Plzni, je v poločase. Srdcem celého systému je obrovská podzemní nádrž, jejíž vybudování znamenalo vyhloubení stavební jámy o rozměrech 65 x 32 metrů a vytěžení a odvezení 25 600 kubíků zeminy. Retenční nádrž bude schopna zadržovat a poté postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Tím se vyřeší problémy s občasně přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu.

Vybudování obrovské podzemní nádrže obnášelo nejprve vyhloubení stavební jámy o půdorysných rozměrech cca 65 x 32 m, což znamenalo postupně odvrtat 2,5 km ocelových zápor a spolu s tím vytěžit a odvézt 25 600 kubíků zeminy. Stavět se začalo vloni v červenci a v listopadu 2020 odstartovalo armování a betonáž železobetonové monolitické konstrukce podzemní nádrže. Do bednění o výměře přes 8000 m2 v rámci základové desky, nosných stěn a stropů bylo zapracováno přes 460 tun výztuže a 3200 kubíků betonu. Na konci dubna 2021 překročila stavba jeden z důležitých milníků, kterým je odlití posledního kubíku betonu do bednění větracích věží. Tím jsou úspěšně ukončeny veškeré práce na monolitické konstrukci retenční nádrže. Do začátku letních prázdnin má stavební tým v plánu dokončit technologické vystrojení nádrže a elektroinstalační práce. Podzemní nádrž jako první díl celé skládačky bude dokončena.

Borská přehrada měla být relaxační zónou již před padesáti lety

Hned poté začnou práce na dalších menších objektech, protože celý projekt neznamená jen vybudování rozsáhlé podzemní nádrže, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedná se o funkční systém, jehož součástí jsou i další stavebně náročné podzemní objekty.  Na první pohled nejsou tak viditelné, ale pro fungování celého systému jsou naprosto klíčové. „Čeká nás výstavba odlehčovací komory, kanalizačních stok a také spojných a revizních šachet. Tyto práce budou probíhat často v místech s omezenými prostorovými podmínkami. Typickým příkladem je stavba nové spojné šachty 11 m pod povrchem rušné Karlovarské ulice,“ upřesňuje Ing. Radim Smékal ze společnosti STRABAG, hlavní vedoucí celého projektu.

Stavba je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci Prioritní osy 1 s podtitulem „Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní“, specifický cíl 1.1 nazvaný „Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod“. Je zcela v souladu s Integrovanou strategií plzeňské metropolitní oblasti.

Práce na výstavbě retenční nádrže Vinice běží zatím podle smluvního harmonogramu a kompletní dílo by mělo být hotovo na jaře příštího roku.Tam, kde se dnes tyčí jeřáby a v zemi zeje obrovská jáma, budou již za rok stavbu připomínat pouze dvě větrací věže a několik poklopů v trávě.

Retenční nádrž na Vinicích je stavba za cca 130 milionů korun (více než 80 milionů korun je dotace  z  Evropské unie).

Podívejte se na fotografie ze stavby:


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: