Foto: FN Plzeň

V Plzni byla provedena unikátní metoda léčby refluxní nemoci jícnu

Na I. interní klinice ve Fakultní nemocnice Plzeň proběhla 12. října léčba dvou pacientů s refluxní nemocí jícnu přístrojem Stretta. O den později, 13. října, následovala léčba dalších dvou pacientů stejnou metodou na Interní klinice v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Jedná se o první aplikace nového postupu léčby refluxní nemoci v České republice. Výkony byly provedeny lékaři z obou univerzitních pracovišť pod vedením školitele ze Spojených států amerických Thomasem Balla, Ph.D.

„Moc si vážím toho, že mohla být tato metoda poprvé vyzkoušena ve spolupráci s odborníky z ÚVN na naší I. interní klinice. Refluxní onemocnění jícnu se stává civilizační chorobou, postihuje stále větší množství pacientů, a proto nové možnosti léčby vítáme. Věřím, že tato zkušenost bude pro naše lékaře velkým přínosem a brzy budeme moci metodu Stretta u vybraných pacientů začít aplikovat,“ říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Refluxní nemoc jícnu je velmi časté onemocnění, neboť postihuje 10-20 % populace. Základem léčby je úprava životosprávy, cvičení a redukce nadváhy. Součástí je užívání léků potlačující žaludeční kyselost tak, aby tekutina vracející se ze žaludku do jícnu nepoškozovala jeho sliznici a došlo ke zpevnění přechodu mezi jícnem a žaludkem. Bohužel až jedna třetina osob s touto nemocí nemá ani s těmito opatřeními plnou úlevu. Další obvyklou a už jedinou možností léčby bývá operace. Při ní se horní část žaludku otočí kolem jícnu a přišije, aby se zabránilo zpětnému chodu žaludečního obsahu do jícnu – tzv. fundoplikace. Tento zákrok již bohužel mění normální anatomické poměry a její efekt i při skvělém provedení trvá v průměru 5 let.

Při povodních v srpnu 2002 protékala Plzní tisíciletá voda

„Léčby refluxu pomocí přístroje Stretta spočívá v podání radiofrekvenční energie do svaloviny dolního jícnového svěrače speciálním přístrojem, který je podobný endoskopu, a na konci má čtyři malé vysunovací hroty, přes které se aplikuje energie do předem přesně určených míst přechodu jícnu a žaludku. Důležité je, že jde o proud o velmi nízké frekvenci, který nevede k poškození tkáně jícnu, ale tato tkáň se v odstupu týdnů až měsíců po proceduře postupně elasticky zpevní,“ vysvětluje MUDr. Karel Balihar, Ph.D. z I. interní kliniky FN Plzeň.

Tento proud má své využití také např. v kosmetice anebo při léčbě úniku stolice, kdy je třeba zpevnit řitní svěrač. Celá procedura trvá asi 40 minut a provádí se buď v hlubokém uspání anebo přímo v celkové anestezii. Nejde tedy o operaci a nemění se nijak anatomické poměry orgánů.

Stretta se provádí ve Spojených státech amerických již od roku 2002 a jsou s ní dlouhodobé zkušenosti. Jde o velmi bezpečnou metodu s minimálním rizikem vážných komplikací a poměrně stabilním, dlouho trvajícím účinkem v horizontu 5 až 10 let u většiny pacientů. Výhodné je, že Strettu lze po čase bez problémů opakovat a pokud neúčinkuje, tak nic nebrání provedení klasické operace refluxu.„Stretta nicméně není pro každého pacienta s refluxní nemocí jícnu. Lze ji indikovat jen u osob, kterým selhala předchozí zvyklá léčba nemoci a současně nemají tzv. skluznou kýlu. To znamená, že žaludek není uvolněný a vysunutý směrem do hrudníku a dolní svěrač jícnu tak zůstal v úrovni bránice. Tuto kýlu má bohužel až třetina pacientů s problematickou refluxní nemocí jícnu a těm lze nabídnout pouze operační řešení,“ doplňuje doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. z Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnici v Praze.

Tato léčba je atraktivní svojí menší náročností a větší bezpečností, než je tomu u operace. Největší překážku rozšíření této metody v současné době však činí ekonomické náklady. Přístroj na podání Stretty je jednorázový pro každého pacienta, cena činí zhruba 60 000 Kč (bez nákladů na provedení) a přístroj není hrazen pojišťovnou. Očekává se, že v nejbližších letech bude tato metoda na uvedených pracovištích dostupná jen pro omezené množství pacientů v rámci klinických studií anebo pro samoplátce.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: