Foto: ZČU

Studenti plzeňské Fakulty zdravotnických studií posilují řady pracovníků hygieny i nemocnic

Odběrová místa, call centra, nemocnice – všude tam nyní pomáhají desítky studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Zapojeni jsou studenti napříč obory a ročníky, včetně prvních.

Desítky studentů Fakulty zdravotnických studií pracují na odběrových místech a call centrech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Připraveno pomoct je celkem šedesát studentů, jejichž seznam poskytla fakulta Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který jejich zapojení koordinuje. Dalších dvacet studentů zareagovalo na výzvu krajských nemocnic a okolo stovky studentů posílilo tým zdravotníků Fakultní nemocnice Plzeň.

„Již v jarním období se naši studenti intenzivně dobrovolně zapojili do činnosti nemocnic nejen v Plzeňském kraji. Poté, co nás Krajský úřad Plzeňského kraje požádal o pomoc při zajišťování kompetentních osob na posílení činnosti odběrových míst a činnosti KHS, jsme vyzvali naše studenty, aby se do činnosti zapojili, a obratem jich zareagovalo několik desítek,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich. „Pro naše studenty je pomoc přirozená, jsou tak vychováváni v rámci svého studia, přičemž nedílnou součástí přípravy nelékařského zdravotnického pracovníka je i posilování osobní odpovědnosti a entuziasmu,“ dodává děkan.

Další opatření v boji s koronavirem. Roušky venku i v autě

„Součástí výuky našich studentů jsou i odborné praxe v zařízeních poskytujících zdravotní péči, sociálních zařízeních aj.,“ uvádí děkan s tím, že týmy zdravotnických zařízení posilují studenti i v rámci své praxe.

Na studenty Fakulty zdravotnických studií se také vztahuje takzvaná pracovní povinnost, kterou jim ukládá usnesení vlády č. 1023 ze dne 12. října 2020, přijaté k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. Fakulta proto poskytla hejtmanství seznamy studentů dotčených tímto vládním nařízením. „Předali jsme na hejtmanství seznam téměř 300 studentů, který v současné chvíli doplňujeme ještě o informace o místě výkonu praxe, tak aby mohli být studenti v případě potřeby přidělováni právě na místa, kde vykonávají svoji praxi,“ vysvětluje proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Alena Lochmannová.

„Je pro nás důležité zajistit, aby studenti mohli vykonávat praxi v oboru, který studují,“ dodává Alena Lochmannová. „Studenti pomáhají nejen v rámci vlastního studia, ale často i dobrovolně nad jeho rámec, čehož si pochopitelně vážíme. Pro samotnou praxi je ale vždy důležité obsahové vymezení, tedy to, že student vykonává činnost, která souvisí s oborem jeho studia,“ upřesňuje. V rámci dobrovolné činnosti je na dohodě studenta a příslušné nemocnice, do jaké činnosti se zapojí.

„Studenti se samozřejmě v rámci svého studia účastní také praktických cvičení, tak aby jejich pracovní činnost neohrozila ani jejich studium a nebyli znevýhodněni jako v jarním období. Teoretická výuka přitom probíhá v hybridní podobě, většinově se jedná o synchronní on-line výuku. Studenti jsou tak v tomto období velmi vytíženi a o to více si vážíme jejich činnosti v tomto exponovaném období,“ popisuje proděkanka.

„Naši studenti jsou opravdu v prvních liniích, v nemocnicích se někteří z nich setkávají s nakaženými, ale jednají zodpovědně, dodržují veškeré podmínky pracovišť, i když to zahrnuje nošení respirátoru, ochranných obleků atd. Jsme na ně opravdu pyšní,“ uzavírá děkan Lukáš Štich.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: