Foto: MO3

Trojka kontroluje připravenost zimní techniky

Zima se hlásí o slovo a plzeňský centrální obvod přistupuje ke kontrole připravenosti zimní techniky.

„Na zimu se každoročně pečlivě připravujeme, a to na základě Plánu zimní údržby, který je vyhotoven Správou veřejného statku města Plzně a jednotlivými městskými obvody,“ informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Co Operační plán obsahuje? Jsou v něm především stanoveny rozsahy zásahů na jednotlivých komunikacích, neboť každá lokalita, která je rozdělena do dalších úseků, má časovou lhůtu na ošetření podle pořadí důležitosti komunikace. Vše vychází ze smluv s firmami, které se o jednotlivé úseky starají. V souladu s Operačním plánem je také nutno zkontrolovat a prověřit způsobilost techniky. Provede se montáž mechanismů a přezkouší se pro úklid sněhu i pro posyp. Za to jednotlivé úklidové firmy zodpovídají.

Letos se houpačky z plzeňských dětských hřišť na podzim neodklízejí. Důvodem jsou mírné zimy

V rámci kontroly techniky jsou tyto firmy v tomto období navštěvovány jednotlivými pracovníky úřadu, kde je jim veškerá technika ukázána, spuštěna a je provedena celková kontrola funkčnosti, a to včetně přídavných zařízení. Na území třetího plzeňského obvodu je zimní údržba zajišťována celkem čtyřmi firmami s odpovídající kvalitou techniky.

Obvod rovněž disponuje posypovým materiálem, který bude v období od listopadu 2020 do března 2021, dle potřeby, tedy v případě sněžení či náledí, vydáván pracovníky Úřadu městského obvodu Plzeň 3. K dispozici je 650 tun písku a 46 tun soli.

„Kontrol veškeré zimní techniky, která pracuje na našem obvodě, jsem se osobně zúčastnil. Mohu konstatovat, že je vzorně připravena, za což všem firmám děkuji. Doufám ale, že s perfektní připraveností bude korespondovat i včasnost zásahu, což budeme samozřejmě monitorovat,“ dodal David Procházka.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: