Ilustrační foto. Zdroj: Pexels

Úroky z prodlení: co to je a jak spočítat jejich výši?

Když si sjednáváte úvěr nebo kupujete zboží na splátky, určitě nepočítáte s tím, že byste se dostali do bodu, kdy ho nebudete schopni splácet.

Jak jsme se však přesvědčili v uplynulém roce, pokud si pravidelně netvoříte žádnou rezervu a tím pádem nemáte dostatečně naspořeno, snadno se vám může stát, že vás taková situace skutečně potká.

Pokud k tomu dojde, je téměř jasné, že budete muset zaplatit úroky z prodlení. Pokud jste se s tímto termínem ještě nesetkali, pak jste tu správně. Dnes si ho totiž důkladně vysvětlíme.

Co jsou úroky z prodlení?

Jak už jsme naznačili, pokud budete své pohledávky splácet tak, jak vám určuje smlouva, nic navíc platit nemusíte. Úroky z prodlení vám začnou naskakovat až v případě, že se opozdíte se splátkou nebo úhradou celého dluhu.

Nejedná se však o žádnou smluvní sankci, ale zákonem ošetřený poplatek, a tak o něm ve smlouvě nemusí být řečeno ani slovo. 

Úroky z prodlení po vás věřitel může, ale také nemusí chtít – je to zkrátka na něm. Většinou této možnosti ale využije, a to z několika důvodů.

Do hry totiž vstupuje inflace, takže čím později peníze zaplatíte, tím menší pro poskytovatele mají hodnotu. Navíc mu tímto způsobem blokujete prostředky, což rozhodně není praktické ani výhodné. Úroky z prodlení však tyto ztráty vykompenzují.

Jak jsou úroky z prodlení vysoké?

Výše úroků z prodlení se liší podle toho, zda jsou určeny smlouvou, nebo ne.

V prvním případě se jedná o takzvané smluvní úroky z prodlení. Jejich výše je uvedena ve smlouvě a tím pádem se na ně nevztahují podmínky určené zákonem.

Pokud se tedy rozhodnete pro půjčku na cokoliv, vždy si smlouvu dobře přečtěte, abyste v případě potíží věděli, s čím máte počítat.

Pokud ve smlouvě není o úrocích z prodlení žádná zmínka a poskytovatel je po vás bude požadovat, pak se na ně vztahují podmínky určené zákonem – jde tedy o zákonné úroky z prodlení.

Česká národní banka je v roce 2020 měnila hned několikrát. Od 1. července se však jejich výše ustálila a platí i k dnešnímu dni – konkrétně činí 8,25 % ročně.

Než si prozradíme, jak se vlastně zákonné úroky z prodlení počítají, ještě si musíme říct jednu důležitou věc. Počítají se podle toho, jaký zákon v době prodlení platí, aktuálně v rámci daného pololetí. 

Pokud jste tedy v prodlení delší dobu a nebo u několika různých půjček, můžete za různá období platit různé částky, které se následně sečtou.

Jak to je tedy s výpočtem?

Současná definice úroku z prodlení je následující: „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“

Možná to zní složitě, ale výpočet je poměrně jednoduchý, stačí se v číslech a datech trošku zorientovat.

Dejme tomu, že jste k 28. únoru 2021 měli odeslat splátku a neudělali to. Od 1. března byste byli v prodlení a věřitel by tak získal nárok po vás požadovat úroky.

V takovém případě by prvním krokem bylo zjistit, jaká je platná repo sazba v daném kalendářním pololetí (1. ledna – 30. června 2021) a přičíst se k ní 8 procentních bodů, čímž získáte aktuálních 8,25 %. Konkrétní částka by se pak odvíjela od toho, kdy byste dlužnou částku splatili.

K výpočtu úroku z prodlení je totiž třeba vynásobit dlužnou částku aktuální sazbou úroku z prodlení a počtem dnů v prodlení a výsledek pak vydělit počtem dnů v daném kalendářním roce.

Pokud byste v rámci výše uvedeného příkladu dlužili 10 000 Kč a peníze byste vrátili o 41 dní později (10. dubna 2021), výpočet by vypadal následovně:

vzorečekZ toho logicky plyne, že po dlužníkovi je možné úroky z prodlení vymáhat až tehdy, kdy celou částku uhradí. O nároku na její vyplacení obvykle rozhoduje soud, který může přijít s rozhodnutím až po několika měsících nebo dokonce letech.

Ať už je to s úroky z prodlení jakkoliv, vždy je pochopitelně lepší se jim vyhýbat a své půjčky řádně splácet. Ušetříte si tak spoustu peněz, času a hlavně starostí, které celý tento proces obnáší.

S možností neschopnosti splácet raději počítejte už při sjednání a preventivně se na ni připravujte tvorbou vlastních rezerv. Ty se vám mohou hodit i na jiné nutné výdaje a pomoci vám se do budoucna úvěrům zcela vyhnout.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: