Foto: FN Plzeň

Ve Fakultní nemocnici v Plzni se již očkuje

První dodávku vakcín proti nemoci covid-19, celkem 975 dávek, obdržela FN Plzeň 30. prosince 2020. Již následující den začalo očkování zaměstnanců na očkovacím centru Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny.

„Většina z nás věří, že díky vakcinaci děsivé pandemické období skončí a i z tohoto důvodu ji naši zaměstnanci netrpělivě očekávali. Ve speciálním přepravním boxu jsme obdrželi zmíněný počet vakcín, který byl určen pro potřeby FN Plzeň. Další distribuce bude probíhat ve stejném režimu. Každou dodávku přebírá pověřená osoba borské lékárny, kterou následně uloží do požadované chladící technologie (-70 stupňů Celsia). Odsud je 24 hodin před použitím, v transportním boxu se suchým ledem, distribuována do očkovacích ambulancí, které budou od 4. ledna ordinovat ve speciálně připraveném očkovacím pavilónu 61, v areálu bývalé vojenské nemocnice. Celé 3. patro této budovy je vyhrazeno pro očkování zaměstnanců a následně i veřejnosti. Dalšími očkovacími pracovišti na Borech je Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny a na Lochotíně budou k dispozici očkovací centra v rámci Ústavu imunologie a alergologie a zároveň na Klinice pracovního lékařství,“ říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Další část strategie očkování popisuje náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc: „První dny jsme očkovali 50 zaměstnanců denně, od 5. ledna budeme postupně rozšiřovat ordinační doby všech očkovacích ambulancí tak, abychom dosáhli 500 očkovaných zaměstnanců denně. Očkovací pavilon 61, který jsme pro tuto činnost vyčlenili, prošel potřebnými úpravami. Proběhly drobné rekonstrukce prostor, zajistili jsme dodávky počítačové techniky, nábytku, dalšího zdravotnického vybavení. Samozřejmostí jsou potřeby pro případnou resuscitaci či nové telefonní linky. V každém očkovacím týmu bude přítomen lékař se sestrou, na recepci bude administrativní pracovník a dalším zaměstnancem bude pracovník, který bude obsluhovat infolinku a distribuci pacientů do jednotlivých ambulancí. V tomto pavilonu budou očkovat 3 týmy a celkem ve FN Plzeň bude pracovat 6 očkovacích skupin.“ 


Příjem vakcíny ve Fakultní nemocnici Plzeň:


S každým zájemcem o očkování před aplikací hovoří lékař, který zjišťuje jeho zdravotní stav a potřebnou anamnézu. Klient podepíše informovaný souhlas, po aplikaci vakcíny je vygenerován druhý termín očkování a součástí celého procesu je vydání očkovacího průkazu (vydání mezinárodního očkovacího průkazu je zpoplatněno). Posledním krokem je 30 minut strávených v čekárně, pro případné nežádoucí reakce. 

Z více než 4100 zdravotnických pracovníků projevilo zájem o očkování 75 %, podobný zájem je i u nezdravotnických profesí, který v nemocnici činí 850 zaměstnanců. V první fázi jsou očkováni zaměstnanci covidových pracovišť, odběrových míst, očkovacích center, seniorských pracovišť, management nemocnice a rizikoví hospitalizovaní pacienti, kteří jsou starší 65 let či chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory. Očkování těchto nemocných proběhne v rámci jejich pobytu v nemocnici.

Další dodávka vakcín do FN Plzeň je plánována na 7. ledna. Následné termíny jsou v týdenních intervalech, v lednu by mělo být do FN Plzeň celkem distribuováno 17 550 dávek vakcín. Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje je řešena distribuce vakcín do dalších zdravotnických zařízení v regionu.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: