Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Centrální obvod odpustí poplatky za předzahrádky

Rada třetího městského obvodu na svém jednání ve středu doporučila Úřadu městského obvodu Plzeň 3 prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na období od 1. ledna do 31. srpna 2021. Prominutí se týká také předzahrádek.

„Uvědomujeme si, že pro provozovatele restaurací a kaváren je současná situace velmi obtížná, proto jsme se rozhodli jim vyjít vstříc a doporučili jsme prominutí placení poplatků za předzahrádky v centru města,“ vysvětluje místostarosta třetího městského obvodu Ondřej Ženíšek. Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na území Městského obvodu Plzeň 3 se týká umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje, a to zábory krátkodobé do 10 dnů i zábory delší než 10 dnů k prodejním účelům, předzahrádky, předsunuté prodejní místo nebo zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem konání tradičních řemeslných a farmářských trhů v historickém jádru města.

„Ke stejnému kroku jsme přistoupili již v loňském roce, kdy jsme poplatky za zábor prominuli v období od 12. března, data vyhlášení nouzového stavu, do konce roku 2020. Věříme, že prominutí poplatků alespoň částečně pomůže zvládnout podnikům ztížené podmínky,“ doplňuje starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

V roce 2020 vydal Úřad městského obvodu Plzeň 3 celkem 92 povolení na umístění předzahrádek. V letošním roce žádalo o povolení umístění předzahrádky zatím 72 podniků.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: