Foto: ZČU

Česko-bavorskou spolupráci stvrdil podpis memoranda na ZČU

Memorandum svými podpisy stvrdili rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček, prezident Obchodní a průmyslové komory (IHK) Regensburg Michael Matt a předseda představenstva této komory Jürgen Helmes a za Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru Praha (ČNOPK) prezident Jörg Mathew a předseda představenstva Bernard Bauer.

Regionální kancelář IHK Regensburg a ČNOPK spolupracují se ZČU už několik let. V posledním roce došlo k významnému zintenzivnění spolupráce, která navíc dostala jasnou strukturu v rámci platformy „Science & Industry“. Podpisem memoranda se smluvní strany zavázaly spolupracovat v rámci této platformy a společně tak vylepšovat podmínky pro výzkum, vývoj a inovace, rozvoj studijních programů a transferu technologií a znalostí, a to na regionální a přeshraniční úrovni.

„Spolupráce s bavorskými firmami a institucemi v oblasti smluvního výzkumu, transferu technologií nebo studentských mobilit je pro rozvoj Západočeské univerzity velmi důležitá a partnerství s průmyslovými komorami je logickou cestou, jak ji udržovat a posilovat. Podpisem memoranda nyní dáváme naší spolupráci i formální ukotvení a věřím, že i ještě intenzivnější náplň,“ uvedl rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Podpis memoranda o spolupráci se Západočeskou univerzitou vítá i prezident Obchodní a průmyslové komory Regensburg Michael Matt. „Přeshraniční spolupráce je jedinečná šance jak etablovat a vyprofilovat společný hospodářský prostor východní Bavorsko a západní Čechy v rámci Evropy jako inovativní a konkurenceschopný příhraniční region,“ řekl.

Plzeň už chystá velkolepé Slavnosti svobody

Subjekty si stanovily pět klíčových oblastí, v nichž se bude spolupráce uskutečňovat. První z nich je aplikovaný výzkum, tedy podpora smluvního výzkumu, transferu technologií a spolupráce ZČU s podniky na obou stranách společné hranice ČR a Bavorska. Druhou oblastí je budování značky zaměstnavatele a nábor, a to zaměřený jak na absolventy, kteří budou lépe připraveni uplatnit se na trhu práce, tak na získávání středoškolských studentů ke studiu na ZČU. V loňském roce tak například vzniklo několik videomedailonků úspěšných absolventů ZČU zaměstnaných v německých firmách, letos na ně naváže dalších pět. Německé podniky také navazují kontakty se studenty zadáváním témat bakalářských a diplomových prací.  V oblasti zaměřené na rozvoj lidských zdrojů jde například o zvýšení zájmu studentů o německý jazyk. Některé německé podniky se proto rozhodly, že finančně podpoří výuku němčiny, konkrétně jsou to v současné době ZF Engineering, Alfmeier, Streicher, Konplan a MBTech. Takto dotovaná výuka bude na ZČU probíhat od zimního semestru ak. roku 2019/2020. Smluvní strany dále budou vyvíjet aktivity ke zvýšení zájmu o studium technických oborů na Západočeské univerzitě v Plzni a spolupracovat při vytváření kontaktů, kde je cílem vybudovat silné vazby s německými podniky působícími v Plzeňském kraji a spolupracovat s nimi při tvorbě studijních programů.

V závěru setkání se partneři dohodli, že se chtějí aktivně zapojit a vstupovat do přípravy programového období EU 2021 – 2027, a společně tak posílit své šance na úspěch při prosazování aktuálních témat v oblasti vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: