U Svatého Jiří

Místo na soutoku Berounky a Úslavy bylo osídleno již před 7 000 lety. Z pozdní doby bronzové je na místě dnešního kostela sv. Jiří doložena osada. Na protilehlém břehu Berounky stávalo tvrziště lidu chamské kultury (cca 3 200 let př. n. l.) zvané Pecihrádek. Později bylo využíváno i lidem haštalské kultury (cca 700 let př. n. l.). Slované se zde usídlili zřejmě v 9. století. Pecihrádek byl později využíván jako feudální sídlo a v okolí soutoku řek se nacházela zaniklá ves Kostelec.

Na místě dnešního hřbitova u kostela sv. Jiří se pohřbívalo již v 11. století. Vznik původního kostela není v historických pramenech dohledatelný, ale ve 14. století prošel významnými úpravami. Po husitských válkách však kostel zpustl a následně se dočkal ještě několika přestaveb. Ta poslední probíhala v letech 1912 – 1914. Už více jak dvě století se na louce u kostela koná tradiční pouť sv. Jiří.


Lokace

Adresa: Ke Sv. Jiří, Plzeň
GPS: 49.7636319N, 13.4135289E


Vybrané články k tématu

Zpět na Encyklopedii Plzně

Fotky: plzenoviny.cz
Poslední aktualizace: 29. 6. 2020