Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

V plzeňské Fakultní nemocnici probíhá unikátní výzkum protilátek proti viru SARS-CoV-2

V plzeňské Fakultní nemocnici už od počátku pandemie koronaviru provádějí odborníci z Oddělení imunochemické diagnostiky (OID) imunoanalytická vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2. Od března 2020 uskutečnili zdravotní laboranti přes 8 100 vyšetření a některé zdejší studie a výzkumy se staly unikátní nejen v českém, ale i v evropském měřítku.

„Na začátku výzkumu jsme v laboratoři zkoumali čtyři dobrovolné skupiny osob – ty, které prodělaly onemocnění covid-19, zaměstnance fakultní nemocnice, klienty a zaměstnance Ústavu sociální péče a zájemce z řad veřejnosti. Díky velkému zájmu našich zaměstnanců jsme velice rychle získali kolem dvou tisíc vzorků, které později znatelně rozšířili zájemci z řad veřejnosti. Mohli jsme tak brzy začít se zásadním výzkumem o tvorbě protilátek,“ říká primář OID a náměstek pro vědu a výzkum prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Krizový štáb Plzeňského kraje: Covid-19 pomalu ustupuje

O rok později se rozvinulo další šetření, především ve vztahu protilátek a očkování, které ukázalo, že výše hladiny protilátek závisí na závažnosti prodělaného onemocnění i na typu mutace covidového viru.

„Po očkování je hladina protilátek vysoce individuální, souvisí s pohlavím, věkem, obezitou i celkovým zdravotním stavem člověka. Nejnovější studie naznačují, že hladiny protilátek jsou po očkování vyšší a přetrvávají delší dobu než po prodělaném covidovém onemocnění,“ doplňuje profesor Topolčan. „Hodnoty protilátek po pěti měsících od aplikace třetí dávky jsou navíc podstatně vyšší než za stejné období po aplikaci druhé dávky. Vypočítané přetrvávání účinku protilátek po třetí dávce je minimálně 12 měsíců.“ 

V současné době zahajuje OID ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie porovnání sérové imunity a imunity buněčné. Tato srovnání budou prováděna ve vztahu k očkování, ve vztahu k poruchám imunity a ve vztahu k chorobám, které jsou rizikem závažného průběhu onemocnění (jako je obezita, diabetes, hypertenze a chronické onemocnění ledvin).

Očkovací centrum v bývalém Prioru končí

„Systematické zkoumání výše protilátek po prodělaném onemocnění a očkování už přineslo mnoho zajímavých výsledků, za zcela zásadní považuji vyvracení dezinformací, které se bohužel stále šíří mezi veřejností. Někteří lidé stále věří, že pokud mají vyšší hladinu protilátek, nemusejí se očkovat nebo se chtějí raději nakazit, aby protilátky získali. To jsou nebezpečné lži,“ zdůrazňuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. „Věřím, že jsme na dobré cestě v boji s koronavirem, za mnohé vděčíme pokrokovým laboratorním výsledkům a studiím, ale stále je třeba být na pozoru.“

Novinkou je spolupráce Fakultní nemocnice Plzeň s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, který vyvinul test měřící pouze hladinu virus neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2 a ignoruje ty, u kterých není znám jejich význam a mechanismus účinku. FN Plzeň je jediným pracovištěm v ČR, které používá tyto testy nejen pro výzkumné účely, ale i ve speciálních diagnostických indikacích.

Zdroj: FN Plzeň

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz


Tipy z kalendáře akcí:

Cookie Consent with Real Cookie Banner