FN Plzeň. Foto: Plzenoviny.cz

Fakultní nemocnice zavádí na vybraných pracovištích zákaz návštěv

Od pondělí 25. října dochází ve Fakultní nemocnici Plzeň ke změně režimu návštěv. Důvodem je zhoršení současné epidemiologické situace.

Úplný zákaz návštěv bude platit na těchto pracovištích:FN Lochotín: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny / Hematologicko-onkologické oddělení / Onkologická a radioterapeutická klinika / JIP / JIRP na všech pracovištích

FN Bory: Anesteziologicko-resuscitační oddělení (DIP, DIOP) / Pobytová sociální lůžka (PSP1, PSP2) / Geriatrické oddělení/ Léčebna dlouhodobě nemocných / JIP / JIRP na všech pracovištích

Na všech ostatních pracovištích jsou návštěvy povoleny za předpokladu, že bude doložen některý z následujících dokladů:

  1. RT-PCR test ne starší než 7 dní nebo antigenní test ne starší než 72 hod.
  2. Očkování.
  3. Laboratorně potvrzené prodělání onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynula doba izolace (14 dní) a neuplynulo více než 180 dní. Návštěva nesmí mít žádné příznaky onemocnění.
  4. Čestné prohlášení o absolvování POC antigenního testu ne staršího než 72 hod. před zahájením návštěvy s negativním výsledkem (nebo čestné prohlášení zákonného zástupce).

Délka návštěvy z provozních a epidemiologických důvodů nepřekročí délku trvání 30 minut.

Povinný respirátor a další opatření

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének), a při dodržení dalších režimových opatření poskytnutých před návštěvou na konkrétním pracovišti.

Doprovod rodiček

Přítomnost otce (nebo doprovodné osoby) u porodu je umožněna v případě, že porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Osoba, která doprovází rodičku, musí splnit jednu z výše uvedených podmínek pro prokázání bezinfekčnosti a zamezit kontaktu s jinými rodičkami.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.


Petr Kutka

V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. Baví jej ale i dobrá muzika, literatura a dějiny, se kterými je spjato i jeho vysokoškolské vzdělání. V současnosti vede několik online magazínů.

Tipy z kalendáře akcí: