Giorgio Bongiovanni. Foto: Repro Twitter

Giorgio Bongiovanni. Mimozemské vize, svatá stigmata i černý obchod

V to, že ve vesmíru existují jiné formy života, věří mnozí. Objevují se i tací, kteří se hlásí k přímé komunikaci s těmito bytostmi a pasují se do role jejich zástupců, prorokujících vůli z vyšších sfér. Vznikají tak sdružení mísící náboženství, ufologii, ekologii, filozofii, politiku, to vše zaobalené jako poselství s jasným základem: ve vesmíru nejsme sami.

Giorgio Bongiovanni, jako učedník…

Bongiovanni (nar. 1963), sicilský rodák, se cítil být předurčen k velkým věcem. Toto přesvědčení v něm probudil Eugenio Siragusa, údajný vyvolený mimozemských bytostí, obdarovaný poznáním nadlidských možností.

Bongiovanni jej poprvé potkal ve svých třinácti letech. Jeho slova ho uchvátila, přijal jej tak za svého duchovního otce, následoval ho a učil se jeho kosmickým konspiracím, které z velké části přijal za své.

… ale i služebník vesmírných bytostí a mučedník?

I Bongiovannimu se prý dostalo té cti být povolán ke kontaktu s onými nebeskými bytostmi, které údajně i jemu začaly zvěstovat varovné zprávy. Prohlašoval, že k němu několikrát promlouvala sama Panna Maria, která mu svěřila úkol hlásat poselství do celého světa, zjevit se mu měl dokonce Ježíš Kristus.

Aby jeho eko-náboženské kázání bylo co nejmystičtější, tvrdil, že se na jeho těle objevují stigmata, coby rány původně Kristova utrpení. Krev měla vytékat z ran a ve svém utrpení pro lidstvo dokonce údajně plakal krvavé slzy. Oběť však očekával od každého jedince. Volal po odevzdání se vyšším cílům. Na konci oné osobní i globální trnité cesty měl být dar v podobě New Age, Nového věku, spojeného s jakýmsi osvícením a postupem na žebříčku evoluce.

Nonsiamosoli, časopis, který měl rozšiřovat obzory

Svá údajná proroctví zveřejňoval v časopise Nonsiamosoli (Nejsme sami), který založil se svým bratrem Filippem. A jaké vize že v něm s mimozemskými bytostmi a hrstkou příznivců sdílel?

Naše planeta je živý tvor, jehož Duch je ztotožněn se svatou Marií či třeba Matkou Země. Jako taková se den co den obětuje pro blaho lidstva, jako svých dětí. Země však není nesmrtelná, je v nebezpečí kvůli znečišťování životního prostředí. To ale není vše, možný atomový konflikt by ji mohl zničit zcela. To znepokojovalo mimozemské bytosti, coby naše navigátory v cestě k evoluci, stejně jako Siragusu a následně i Bongiovanniho.

Slunce, sídlo Kristovského Světla, oplodňující Zemi darem nejen světla, ale rovněž tepla, ve své symbióze s domnělou matkou zajišťují rovnováhu, kterou však lidé narušují. A přijde trest, masová degenerace lidského pokolení z důvodu narušení nečistotami zaneseného mozku, vedoucí k barbarství i šílenému vyvražďování. Každý klimatický výkyv, teroristický útok, sebevražda nebo třeba činnost mafie pak byly domnělým potvrzením jeho předpovědí.

A tak Bongiovanni rozhlašoval do světa riziko blížící se apokalypsy, v níž naději na záchranu budou mít jen ti, kteří se nechali osvítit jeho proroctvím. Byly zbudovány objekty, po vzoru Starého zákona nazvané Archa, které měly být záchranou těmto věřícím. Jak se ale ukázalo, záchrana ekosystému asi nebyla hlavním předmětem činnosti, neboť v Archách mělo docházet k nelegální činnosti a černému obchodu se zbraněmi, díky čemuž se organizace dostala do hledáčku policie.

Zdroj: A. L. Moyano: Sekty, skrytá hrozba současnosti

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).


Hana Komiňová

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Tipy z kalendáře akcí: