Ilustrační foto. Zdroj: HippoPx

Hlavní stavební práce na domažlické trati začne skupina Swietelsky od března

Hlavní stavební práce na domažlické trati začne skupina Swietelsky od března. Příprava území v městské části Skvrňany se stala úvodní fází prací, kterou skupina Swietelsky v Plzni provedla po převzetí staveniště přesmyku domažlické železniční trati. Práce celkem za 1,085 miliardy korun naplno začnou 1. března, kdy na ní nastane tříměsíční výluka a bude možné pracovat na samotném železničním svršku.

„Zatím jsme pokáceli na 3500 stromů a vymýtili zhruba čtyři hektary nežádoucích křovinatých porostů,“ říká Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby Západ společnosti Swietelsky stavební. Ta spolu se sesterskou firmou Swietelsky Rail CZ tvoří v poměru 28 : 72 procentům objemu prací sdružení Swietelsky Uzel Plzeň, které soutěž na tuto modernizaci plzeňského železničního uzlu vyhrálo.

„Pro nás jde zatím o největší zakázku na české železnici. Velkou výhodou je, že díky mateřskému rakouskému koncernu Swietelsky, který je evropským lídrem železničních staveb, máme vlastní kapacity s vysokou odborností a množstvím zkušeností a špičkové technologie na všechny práce. Neexistuje zde nic, co bychom nedokázali postavit,“ říká Viliam Perknovský, jednatel Swietelsky Rail CZ. Firma na zdejší trh aktivně vstoupila až v roce 2015 a dnes zaměstnává stovku lidí ve třech závodech. To Swietelsky stavební v zemi podniká už čtvrt století a s pětimiliardovými tržbami patří mezi deset největších českých stavebních společností.

Zakázku vypsala Správa železniční dopravní cesty spolu s městem Plzeň, neboť část prací se dotkne i jeho majetku. Práce na trati Plzeň – Domažlice se týkají úseku od kilometru 111,350 po 113,900 a během let 2018 a 2019 bude trať v oblasti zastávky Skvrňany přeložena do nové trasy, přibude druhá kolej, rekonstruuje se šest mostů. Dojde i na rekonstrukci přilehlé vlečky. Nové bude trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení. Trať na Cheb pak projde v úseku 350,750 – 352,180 celkovou rekonstrukcí.

Součástí projektu je i přeložka silnice I/26 v Domažlické třídě mimo obytnou zónu a rekonstrukce několika ulic, včetně osvětlení. Úpravy se po výstavbě přemostění dotknou Břeňkovy ulice, rekonstrukce ulic Na Pile, Na Výspě či Domažlické. V ní vznikne nová železniční zastávka. Podél komunikace I/26 bude trasa pro pěší a cyklisty, Dojde také k přeložce části stoky Zátišský sběrač.

„Hlavní stavební práce na železnici a silnici budou probíhat současně a začnou od března. Jde o velký objem prací, jen na ty zemní připadá přes 90 tisíc kubíků výkopů a přes 80 tisíc kubíků náspů. Navíc se budeme pohybovat přímo v intravilánu města. Za nejnáročnější ale pokládám přestavbu vlastního „přesmyku“. Zde se v jednom místě ve třech výškových úrovních kříží dvě státní tratě a firemní vlečka. V tomto místě se tedy zrekonstruují tři tratě a tři mosty a to při zachování provozu po většinu doby prací,“ uvedl David Sichrovský, ředitel stavby sdružení Swietelsky. Tyto práce skončí  na podzim 2019, zatímco nová přeložka silnice Domažlická s nadjezdem už letos na podzim.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: