Foto: Archiv Plzenoviny.cz

Hledá se řešení, jak zvelebit okolí Radbuzy

Vyčistit a zvelebit okolí levého břehu Radbuzy od Wilsonova mostu až ke Zborovské ulici, to bylo hlavní téma společné schůzky zástupců centrálního městského obvodu, města Plzně, Povodí Vltavy a Správy veřejného statku města Plzně. 

Společné setkání se uskutečnilo v úterý 13. dubna přímo v terénu a všichni zástupci zainteresovaných stran prošli celou trasu podél řeky. „Svolali jsme toto setkání na základě podnětů občanů, kteří upozorňovali na to, že právě levý břeh řeky ve směru po proudu je zanedbaný. Chceme situaci řešit, ale bohužel podél řeky je to poměrně komplikované, jak ve vztahu k vlastnictví pozemku, tak ke svěřeným kompetencím. Jednání se proto zúčastnili všichni, kterých se to týká,“ vysvětlil David Procházka, starosta Městského obvodu Plzeň 3. 

Ze setkání vzešla dohoda, že je zájem území podél řeky Radbuzy zlepšit a do budoucna se péči o toto území více věnovat. Městský obvod nyní zajistí úklid odpadků a drobnou úpravu zeleně. Na podzim se pak počítá s rozsáhlejší úpravou zeleně, odstraněním náletových dřevin a provedením zdravotních řezů stromů. Pozornost bude soustředěna i na odpočinková místa, která budou po domluvě doplněna sportovními prvky, jako jsou pingpongové stoly nebo fitness prvky. Obvod také vyzve vlastníky přilehlých pozemků, kterými jsou fyzické osoby, k zajištění údržby a úklidu na svých pozemcích. 

„Oba břehy řeky vybízejí k vycházkám a k cyklistice, proto bychom chtěli, aby byly stejně přívětivé a daly se využívat třeba i k okružní procházce. Všechny aktivity pro zlepšení okolí řeky vítám a intenzivně se do nich jako město zapojíme,“ říká náměstek primátora Michal Vozobule.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: