Foto: MMP

Jiří Světlík oslavil 95. narozeniny. Skautem je již 80 let

Celoživotní skaut, politický vězeň a držitel Ceny Paměti národa Jiří Světlík oslavil 11. března 95. narozeniny. Své vzpomínky zachytil v knize Paměti starého kriminálníka. Plzeňskému rodákovi popřál za město primátor Martin Baxa. Ke svému životnímu jubileu obdržel stříbrnou pamětní medaili města Plzně udělovanou významným osobnostem. Jiřího Světlíka doprovodili na plzeňskou radnici oldskauti Junáku – českého skauta, okres Plzeň-město.

„Jiří Světlík častokrát v životě prokázal svoji neskutečnou odvahu. Nejprve například, když pomáhal kamarádovi se zápalem plic dostat se z Německa za války domů do Plzně a především později, kdy sháněl vězňům v uranových dolech jídlo a předával jim vzkazy od rodin. Deset let a dva měsíce za tuto pomoc strávil v pracovních lágrech a věznicích,“ připomněl odvážné činy Jiřího Světlíka primátor Martin Baxa a doplnil: „Životní elán a smysl pro humor pana Jiřího Světlíka je zcela obdivuhodný. Životní optimismus ho neopustil navzdory jeho životnímu osudu, který byl často velmi trnitý. Za město Plzeň přeji panu Světlíkovi především pevné zdraví a mnoho optimismu a elánu do dalších let.“

„Bez veselé mysli to v životě nejde,“ prozradil Jiří Světlík svůj základní životní postoj. „Na každý den mám dlouhý seznam úkolů, co musím vše stihnout, a to mi už je 95 let a jsem v penzi,“ řekl primátoru Martinu Baxovi Jiří Světlík, který ani ve svém pokročilém věku neztrácí energii a elán.

Skautů v Plzni stále přibývá

Jiří Světlík se narodil 11. března 1924 v Plzni. Již v roce 1938 složil skautský slib. Jeho otec vlastnil ve městě část tiskárny, proto se Jiří Světlík vyučil v daném oboru. Když Němci obsadili 15. března 1939 Československo, bylo mu 15 let a ten rok nastoupil do učení, v létě 1943 školu dokončil. Jako 20 letý nastoupil na nucené práce do Německa v lednu 1944. U mnichovského Donauwörth pracoval na fréze, denně od 6 do 18 hodin. Svoji odvahu už tehdy prokazoval, když se vracel vlakem domů, nebo když doprovázel domů svého kamaráda se zápalem plic. Za tyto jízdy a kvůli prohlášení proti Německu byl obviněn z napomáhání nepříteli a přípravy velezrady a byl držen ve vyšetřovací vazbě v Donauwörth a ve věznici Stadelheim v Mnichově, kde čekal na soud. 1. května 1945 se dozvěděl o osvobození Mnichova Američany vyvěšenou americkou vlajkou na bráně věznice. Návrat do vlasti byl kvůli zničené infrastruktuře dosti složitý. Zapojil se do takzvané československé svépomoci –  Czechoslowak Self-Help of City Munich.

Po válce se vrátil k práci v otcově tiskárně. V roce 1948, kdy byl na vojně a zažil začátek budování železné opony, komunisté tiskárnu jeho otci sebrali. Práci poté našel v porcelánce v Lokti, která získala dva stroje z jejich tiskárny. Z důvodu blízkosti komplexů lágrů a uranových dolů se Jiří Světlík zapojil do skupiny lidí, která navazovala spojení s vězni a snažila se jim předávat potraviny a dopisy od rodin. V roce 1953 byl zatčen a obviněn z vyzvědačství a vlastizrady. Nakonec byl odsouzen k 20 letům vězení, nejprve v Chebu, poté v lágrech Nikolaj a Rovnost na Jáchymovsku. Amnestie v roce 1960 se na něho nevztahovala, protože byl označen za špiona a vedoucího skupiny. Konec vězení strávil ve věznici Kartouzy ve Valdicích, kde se zapojil do sklářské výroby. Propuštěn byl po dvou letech. Vězněn byl celkem deset let a dva měsíce. Práci poté našel v Plzni v Kovodružstvu, kde se stal i vedoucím. Po roce 1968 neprošel prověrkami a následně pracoval jako pomocný dělník ve smaltovně a jako soustružník, než v roce 1984 odešel do penze. Rok a půl pracoval i v Západočeském muzeu v Plzni.

Skauting na Doubravce slaví sto let

Jiří Světlík je již 80 let skautem, členem Konfederace politických vězňů a v roce 2018 obdržel Cenu Paměti národa, která je udělována pamětníkům zlomových momentů minulého století.

Po gratulaci Jiřímu Světlíkovi představili oldskauti primátoru Martinu Baxovi jejich plány na příští rok, kdy v Plzni uspořádají v květnu 2020 při Slavnostech svobody setkání českých, polských a slovenských oldskautů a u té příležitosti bude k vidění jejich výstava v Národopisném muzeu Plzeňska. Poté si skauti společně s primátorem Martinem Baxou prohlédli plzeňskou radnici. Jiří Světlík si přál vidět primátorský řetěz, který je stále ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, ve kterém sám rok a půl pracoval. Martinu Baxovi sdělil, že jeho dědeček pracoval na zdejší radnici ve strážnici, která se nacházela v dnešních prostorách mázhauzu.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: